Транснаціоналізація міжнародного бізнесу в глобальній економічній системі.

Автор(и)

  • E.Y. Denisova Донецкий национальный университет

Ключові слова:

транснаціоналізація, міжнародний бізнес, транснаціональна корпорація, глобальна економічна система, іноземний капітал, злиття і поглинання бізнесу

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій, які характеризуються укрупненням корпорацій, підвищенням їх ролі у світовій економіці, ускладненням структури власності корпорацій, прискоренням внутрішнього організаційного розвитку корпорацій, посиленням взаємозв'язку темпів і напрямки зростання бізнесу з якістю менеджменту, зростанням ролі людського капіталу. Досвід світового розвитку показує, що процес інтернаціоналізації виробництва як головної передумови створення міжнародних корпорацій в основі своїй має концентрацію і централізацію капіталу, розвиток товарного експорту новими формами міжнародної підприємницької діяльності - експортом ліцензій, торгової марки, прямими зарубіжними інвестиціями. Зроблено висновок, що ТНК є важливою складовою частиною єдиної світової політичної та економічної системи, беруть активну участь у міжнародних економічних процесах.

Біографія автора

E.Y. Denisova, Донецкий национальный университет

аспирант кафедры «Международная экономика»

Посилання

Лисенко К.В. Інвестиційний розвиток України в контексті транснаціоналізації світової економіки / К.Лисенко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Т.2. – 2009. – С. 654-658.

Запухляк В.З. Проблеми та тенденції інвестиційної діяльності ТНК в ХХІ столітті / В.Запухляк // Всеукраїнський науково- виробничий журнал «Інноваційна економіка».- 2012. - № 33. - С. 2-4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_7/243.pdf

Медведкин Т.С. Транснациональный трансфер знаний в условиях глобализационных изменений / Т.Медведкин // Вісник донецького університету, сер. В: Економіка і право, спецвип., т.1, 2011. – С. 247 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2011_1_SV/tom1/245.pdf

Мозаика слияний// Информационно-аналитический портал ”УкрРудПром”. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ukrrudprom.ua/analytics/Mozaika_sliyaniy.html

Официальный сайт Мирового Банка. Режим доступа: http://www.worldbank.org/

Праці Дванадцятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально- економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання”. Частина 2. / Ред. кол. Беспалова С. В. (голова) та ін . – Донецьк : ДонНУ , 2011. – с.115-118, с.155-157. Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.donnu.edu.ua/sites/default/files/u143/tom_2.pdf

Рейтинговое агентство Standard and Poor’s . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.standardandpoors.com

CNN Money. Global 500 headquarters - Top 50 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/

World Investment Report 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Fullen.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-07-10

Номер

Розділ

Наукові записки