Сучасні тенденції розвитку державно-приватного партнерства в Росії.

Автор(и)

  • S. Kirsanov Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования
  • E. Safonov филиал Российского государственного гуманитарного университета в Домодедово

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, концесії, державні органи, приватний сектор, концесійне законодавство, ефективність фінансування

Анотація

Державно-приватне партнерство (ДПП), як форма співпраці органів державної та муніципальної влади з бізнесом, в Росії є досить новим і ще не до кінця сформованим фактором соціально-економічного розвитку країни. В даний час в Росії існує безліч проблем, що стоять на шляху розвитку державно-приватного партнерства та його застосування як одного з ефективних механізмів підвищення соціально- економічного розвитку країни. Однак ДПП має великий потенціал з урахуванням постійного вдосконалення законодавства Федерації і її суб'єктів, а також створення незалежної організації, що регулює всі аспекти діяльності з реалізації проектів державно-приватного партнерства та інших. У зв'язку з недостатнім розвитком сфери державно-приватного партнерства в Росії, зараз в країні спостерігається брак кваліфікованих кадрів, а також досвіду роботи в сфері ДПП. Потреба в ДПП з боку державних органів часто носить декларативний характер: з боку держави відсутні компетентні та відповідальні чиновники, які могли б розуміти закони функціонування приватного бізнесу і його проблеми. Тому необхідно інтенсифікувати підготовку кваліфікованих кадрів у галузі державно-приватного партнерства. Активізація використання механізмів ДПП вимагає до кінця опрацювати всі правові аспекти реалізації проектів даного типу. Назріла нагальна потреба у визначенні змісту правових дефініцій, умов участі фінансових інститутів та інших правових, інституційних та фінансових питань, на основі вивчення міжнародного досвіду і кращої практики проектів ДПП. Для того, щоб зробити проекти ДПП природним явищем в житті суспільства, вимагається готовність до співпраці і держави, і бізнесу. Російської Федерації необхідно скористатися об'єднаним досвідом зарубіжних країн, збільшити кількість можливих форм реалізації проектів державно-приватного партнерства.

Біографії авторів

S. Kirsanov, Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования

к.э.н., доцент, зав.кафедрой государственного и муниципального управления

E. Safonov, филиал Российского государственного гуманитарного университета в Домодедово

д.э.н., профессор, директор

Посилання

«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ) Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;

«Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ) Часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

«Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;

«Налоговый кодекс Российской Федерации» (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 138 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2007 г. № 90 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения»;

Министерство экономического развития Российской Федерации. Пояснительная записка к проекту федерального закона "Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации";

Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски – М.: Наука, 2005;

Баженов А.В. Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы инвестирования в сферу обращения с отходами / Экологический вестник России / № 7 / 2011 г.;

Барьеры развития механизма ГЧП в России. – М.; НПФ «Экспертный институт», 2010;

Васильева А. Через тернии к ГЧП / «Государственно-частное партнерство в России» №1/ февраль 2013;

Государство и бизнес: институциональные аспекты. М.: ИМЭМО РАН, 2006

Гагарин П. «Государственно-частное партнерство как инструмент реализации масштабных проектов», Аналитическое исследование, аудиторско-консалтинговая группа «Градиент Альфа Инвестментс групп», 14.03.2013.

«ГЧП в России: точечные проекты или масштабные институты»/ Промышленник России/ июль-август 2012

Игнатюк Н.А. Государственно-частное партнерство – М.: Юстицинформ, 2012;

Зверев А. Нормативно-правовая база регулирования государственно-частных партнерств (ГЧП) и концессий в странах с переходной экономикой: эволюция и тенденции / Право на этапе перехода / ЕБРР / 2013 г.;

Резникова А. Механизм ГЧП в России не работает /Ежедневная деловая газета РБК daily / 26.11.2010;

Частно-государственное партнерство: состояние и перспективы развития в России: Аналитический доклад. М.: Институт экономики РАН, Национальный инвестиционный совет, 2006. С. 14.

Обзор за 2012 год. Как обеспечить успех ГЧП в России / Официальный сайт компании Ernst and Young, http://www.ey.com/RU/ru/Industries/Government---Public-Sector/PPP-survey-2012---Overview;

Литвинова Ю. ГЧП для инфраструктуры – Экспертный портал Высшей школы экономики ОПЕК.ру/ 25.03.2010 / http://opec.ru/1240402.html;

Информационная справка портала проекта «Государственно-частное партнерство в социальной сфере: распространение лучшего опыта Великобритании и Санкт-Петербурга» / http://ppp.leontief-centre.ru/content4;

Официальный сайт о ГЧП, поддерживаемый Центром государственно-частного партнерства государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», http://pppinrussia.ru/main/;

Официальный сайт Внешэкономбанка, раздел ГЧП, http://veb.ru/strategy/PPP/pppactions/;

Федеральный портал «Инфраструктура и государственно-частное партнерство в России», http://www.pppi.ru/

Официальный сайт Центра развития государственно-частного партнерства http://pppcenter.ru/ru/;

International Conference on «Meeting India’s Infrastructure Needs with Public Private Partnerships. The International Experience and Perspective». Conference Report, February 5-6, 2007, Shangri-La Hotel, New Delhi;

Y.H. Kwak, Y.Y. Chih, C. W. Ibbs, Towards a Comprehensive Understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development, CaliforniaManagementReview, VOL. 51, NO.2, 2009, pp.51-78;

Ranjith Appuhami, Sujatha Perera & Hector Perera Management Controls in Public–Private Partnerships: An Analytical Framework.- Australian Accounting Review No. 56 Vol. 21, Issue 1, 2011;

Официальный сайт Всемирного банка, PPP in Infrastructure Resource Center, The World Bank, http://ppp.worldbank.org/public-privatepartnership/;

Официальный сайт Европейского центра исследования ГЧП (European PPP Expertise Centre, http://www.eib.org/epec/about/;

Официальный сайт The national council for public-private partnerships, http://www.ncppp.org/;

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті