Корпоративна соціальна відповідальність і сталий розвиток бізнесу: світовий досвід і концепція для України.

Автор(и)

  • M. Chernousovа Донецкий национальный университет

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток бізнесу, нефінансовий звіт, стейкхолдер, Глобальний Договір ООН, стандарт GRI

Анотація

Розглянуто етапи формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності в світі і в Україні. Проаналізовано особливості сучасної концепції сталого розвитку суспільства в цілому. Дан аналіз рівня розвитку нефінансової звітності в світовому масштабі і в Україні, зокрема. Розглянуто особливості впровадження у діяльність українських компаній такої форми КСВ, як соціальне підприємництво. Дана оцінка якості нефінансових звітів у практиці українських компаній. Виділено ключові проблеми в процесі розвитку КСВ в Україні. Розглянуто основні ризики на ринку України при впровадженні концепції сталого розвитку бізнесу в філософію українських компаній. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Біографія автора

M. Chernousovа, Донецкий национальный университет

доцент кафедры «Международная экономика», к.э.н.

Посилання

Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление [Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С. 17–34. – Режим доступа к журналу: http://gendocs.ru/docs/26/25315/conv_1/file1.pdf. – Назва з екрану.

Корпоративная социальная ответственность – новая философия бизнеса [Электронный ресурс]: уч. пособ. / Внешэкономбанк. – Москва : Внешэкономбанк , 2011. – Режим доступа: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/kso/ksobook2011.pdf. – Назва з екрану.

Сайт аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kpmg.com/global/en/. – Назва з екрану.

Сайт Центра «Развитие КСО в Украине» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.csr-review.net – Назва з екрану.

Сайт аудиторско-консалтинговой фирмы «Эрнст энд Янг» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ey.com – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки