Інвестиційне співробітництво України в контексті багатовекторної інтеграції та безпеки.

Автор(и)

  • L.V. Semkova Мариупольский государственный университет

Ключові слова:

інвестиційна співпраця, міжнародне інвестиційна діяльність, інтеграція, безпека, іноземний капітал, інвестиційний процес

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва України на сучасному етапі в контексті дотримання інтеграційних пріоритетів і безпеки. Доведено, що в Україні іноземців привертають вигідне географічне положення країни, велика чисельність населення і його високий рівень освіти, кваліфікована робоча сила, значний промисловий і сільськогосподарський потенціал, велика кількість корисних копалин. До позитивних наслідків ввезення іноземного капіталу в країну можна віднести створення нових виробничих потужностей і все, що з цим пов'язано, - збільшення обсягів виробництва, створення додаткових робочих місць, застосування новітніх технологій. З іншого боку, крім позитивної ролі для економіки, іноземні інвестиції можуть завдати шкоди країні, оскільки імпорт капіталу є каналом відтоку з країни створеної в ній частини доданої вартості, а також загрозою економічній безпеці країни.

Біографія автора

L.V. Semkova, Мариупольский государственный университет

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и экономико-финансовая безопасность»

Посилання

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Майорова Т.В. К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада – К.: Лібра, 2010. – 472 с

Румянцев А.П. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – 479 с.

UNCTAD, World Investment Report 2012: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки