Трансформація світового фондового ринку в умовах сучасних глобальних парадигм

Автор(и)

  • A.A. Orekhova Донецький національний університет

Ключові слова:

фондовий ринок, ринок цінних паперів, інвестування, світова фінансова криза, боргове фінансування, грошовий ринок, ринок капіталу, капіталізація, біржові індекси

Анотація

Стаття присвячена проблемам трансформації світового фондового ринку в умовах сучасних парадигм та подолання світової фінансової кризи. Доведено, що світовий фондовий ринок знаходиться на стадії переломного моменту і пошуку нових інструментів, які можна було б здійснювати на ньому і додаткових інструментів по зменшенню рисок, пов'язаних з функціонуванням ринку і його стабільною роботою. Обґрунтовано, що державне регулювання фондового ринку в різних країнах світу має спрямовуватись на залучення зарубіжних інвестицій, а тому приймає характер конкурентної боротьби між урядами і законодавством різних країн за інвестора.

Біографія автора

A.A. Orekhova, Донецький національний університет

аспірант кафедри «Міжнародна економіка»

Посилання

Богуславский. М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. / М.М Богуславский. - М., 2003. – 484 с.

Макогон Ю.В. Глобалицация и економическое развитие: национальный аспект/ Ю.В.Макогон, В.В. Дергачева, Е.А Пашко: монография. – Донецк.: ДонНУ, 2006. - 260 с.

Макогон Ю.В. Валютные операции: учеб. пособ. / Ю.В. Макогон, Е.А. Пашко. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 220 с.

Cурен Лізелотт Валютні операції: основи теорії та практики. Пер. з нім. 2-е ізданіе.- М.: Справа, 2002. -176 с.

Шевченко П. Фондовий ринок: хроніки падіння / П. Шевченко // Фондовий ринок. – 2009. – № 3. – С. 6

Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.

World Investment Report 2012. Investing in a low-carbon economy [Электронный ресурс]// United Nations Conference on Trade and Development: [сайт] - 2012. – Режим доступа: www.unctad.org/en/docs/wir2012_en.pdf

Офіційний сайт Swiss Exchange біржової компанії Swiss Exchange [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.six-swissexchange.com

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки