Співпраця органів страхового нагляду в рамках інтеграційних об'єднань ( на прикладі ЄЕП)

Автор(и)

  • G. Nasyrova Институт проблем экономической безопасности и стратегического планирования

Ключові слова:

інтеграція, співпраця, страховий нагляд, Єдиний економічний простір

Анотація

Стаття присвячена проблемі вдосконалення співпраці уповноважених органів у сфері регулювання страхової діяльності з метою забезпечення розвитку та стабільності національних страхових систем . На основі аналізу прийнятих міжнародних нормативних правових актів запропоновано напрями підвищення ефективності співпраці наглядових органів. Діючі угоди передбачають гармонізацію законодавства , співпраця з урахуванням міжнародних стандартів і правил. Однак реальної гармонізації не досягнуто. Законодавчі системи країн істотно відрізняються . На дані момент створена тільки база нормативних актів , яка не є загальнодоступною . Для забезпечення результативного співробітництва має бути реалізований ряд організаційних заходів. Зокрема , необхідне створення працюючого консультативного органу. Взаємодія уповноважених органів має бути забезпечене відповідним нормативним документом , інформаційною системою , наявністю виконавчих органів.

Біографія автора

G. Nasyrova, Институт проблем экономической безопасности и стратегического планирования

к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник

Посилання

Протокол «О создании общего страхового рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества» от 27 ноября 2009 года

Протокольное решение Экономического совета СНГ «О развитии рынка страховых услуг в государствах – участниках СНГ» от 15 марта 2013 г.

Решение Интеграционного Комитета ЕврАзЭС «О создании Совета руководителей органов страхового надзора и регулирования страховой деятельности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС» от 22 августа 2003 года № 264

Решение Экономического совета СНГ «О Концепции координации страховой политики государств-участников Содружества» от 19 декабря 2003 года

Решение Совета глав правительств СНГ«О Концепции либерализации рынка финансовых услуг государств – участников СНГ» от 30 мая 2012 года

Соглашение «О сотрудничестве в области страхования в рамках Евразийского экономического сообщества» от 27 апреля 2003 года

Соглашение «Об обмене информацией между органами страхового надзора и регулирования страховой деятельности государств- членов ЕврАзЭС» от 30 сентября 2004 года

Соглашение «О торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого экономического пространства» от 9 декабря 2010 года

Соглашение «О создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года

«Основные принципы страхования, стандарты, руководство и методология оценки» Международной ассоциации страховых надзоров (2012)

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки