Оцінка конкурентоспроможності машинобудування України з точки зору експортного потенціалу галузі

Автор(и)

  • I.K. Morozova ДонНУ

Ключові слова:

машинобудування, оцінка, промисловість, експорт, експортний потенціал

Анотація

У статті проведено аналіз використання експортного потенціалу машинобудування України. Дано обґрунтування оцінки рівня конкурентоспроможності галузі виходячи з експортного потенціалу. Названо причини, які призводять до високої залежності українського експорту машинобудівної продукції від зовнішньої кон'юнктури ринку та низької конкурентоспроможності українських товарів. Проаналізована зовнішня торгівля України в останні роки. Вказані країни - основні торговельні партнери України. Вказані підгалузі машинобудування, які динамічно розвиваються і які гальмують розвиток галузі. Виявлено основні проблеми машинобудівної галузі, а також дані деякі рекомендації щодо їх вирішення. Перерахований ряд пріоритетних заходів розвитку галузі, а також країни, співпраця з якими дасть найбільший ефект для українського машинобудування.

Біографія автора

I.K. Morozova, ДонНУ

аспирант кафедры «Прикладной экономики и бизнес-администрирования»

Посилання

Амосенок Э. П. Машиностроение как доминанта в стратегиях развития отраслей экономики / Э. П. Амосенок // ЭКО. – 2005. − № 1. – С. 75-90.

Барташевська Ю. М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи / Ю. М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1 (8). – С. 19-25.

Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Крушніцька Г. Б. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001.

Малащук Д. В. Україна на світовому ринку машинобудівної продукції / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. − № 1 (30). – С. 27-32.

Машиностроение Украины. – 2002. − № 18. – С. 4-5.

Міністерство промислової політики України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua

Офіційний сайт Державної підтримки українського експорту Міністерства економіки України. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua

Слепцова Н. С. Формирование конкурентоспособности промышленного предприятия: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / Н. С. Слепцова. – Оренбург: Оренбургский гос.ун-т, 2005. – 24 с.

Фатхутдинов Р. А. Разработка стратегического решения: учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. – 3-е изд., доп. – М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1999. – 334 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки