Розвиток венчурного бізнесу в контексті сучасних глобальних інноваційних зрушень.

Автор(и)

  • O.V. Mesha Донецкий национальный университет

Ключові слова:

венчурний бізнес, венчурне інвестування, інноваційна діяльність, інноваційний проект, венчурний капітал

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародного венчурного бізнесу. Визначено, що найбільш ефективною і поширеною в останні десятиліття формою інтенсифікації інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки є венчурне фінансування інноваційних проектів, пов'язаних з великим ризиком. Розглянуто сучасні тенденції розвитку венчурного капіталу в Європі і в США. Доведено, що механізм створення і поширення інновацій повинен мати три обов'язкові складові: систему державної підтримки фундаментальних і прикладних досліджень; різноманітні форми та джерела фінансування і непрямого стимулювання досліджень; стимулювання інноваційного підприємництва та його підтримку.

Біографія автора

O.V. Mesha, Донецкий национальный университет

аспирант кафедры «Международная экономика»

Посилання

Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы / К.Кемпбелл. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 426 с.

Медведкін Т.С. Венчурна інвестиційна компонента формування глобального трансферу знань / Т. Медведкін // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. Стамбул - Донецк: ДонНУ, - 2010. - С. 179-183.

Официальный сайт Европейской Ассоциации Венчурного Капитала (EVCA - European Venture Capital Association) [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.evca.com

Официальный сайт Ernst & Young – Venture Capital Center of Excellence. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Venture-Capital_Center-of-Excellence

Global Trends in Venture Capital: How Confident Are Investors? / Deloitte. 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Industries/technology/85d3d015d8b78310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm

World Investment Report 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Full-en.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки