Концепція створення національної системи трансферу знань.

Автор(и)

  • T.S. Medvedkin Донецький національний університет

Ключові слова:

знання, трансфер знань, міжнародний трансфер знань, науково-технологічне співробітництво, інноваційний розвиток, національна економіка

Анотація

В статті проаналізовано основні завдання створення концепції національної системи трансферу знань в контексті сучасного науково- технологічного співробітництва. Доведено, що подолання науково-технологічного відставання, перехід на інноваційний шлях розвитку мають ключове значення для успішної участі України в міжнародному науково-технологічному співробітництві, що неможливе без включення в глобальні і регіональні технологічні та фінансові потоки, без послідовної інтеграції на європейські ринки. У зв'язку з цим зростає потреба у виробленні довгострокової стратегії участі у формуванні глобального економічного і науково-технологічного простору, яка повинна стати органічною частиною загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку.

Біографія автора

T.S. Medvedkin, Донецький національний університет

к.е.н., с.н.с. Інституту економіки промисловості НАН України, доцент кафедри «Міжнародна економіка»

Посилання

Ляшенко В.І. Інтеграційні форми взаємодії в інноваційному ланцюжку: стан і перспективи розвитку в Україні / В.Ляшенко, І.Підоричева // Экономика и управление №5, 2-11. – С.25-35.

Медведкин Т.С. Концептуальные подходы к созданию стратегии национальной инновационной системы / Т. Медведкин // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т.2. - С.11-17.

Поручник А. М. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві / Поручник А. М. // Міжнародна економічна політика. − № 1 − 2004. − С. 124−128.

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу. Монографія: [в 4 т.] / [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.]; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. - Донецк: Юго-Восток, 2011. – 575с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку / [Д. Г. Лукьяненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін.]; за аг. ред. Д. Г. Лукьяненка, А. М. Поручника. − К.: КНЕУ, 2006. − 816 с.

Cherchye L. Constructing a knowledge economy composite indicator with imprecise data / L. Cherchye, W. Moesen, N. Rogge, T.vanPuyenbroeck // Center for Economic Studies Discussion papers CES 09.15, – 2009. – pp. 1-24.

Leydesdorff L. The knowledge-based economy: modeled, measured, simulated / L. Leydesdorff. – Boca Raton: Universal Publishers, 2006. – 392 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки