Інституціональна складова глобальної трансформації світової фінансової архітектури.

Автор(и)

  • E.A. Medvedkina Донецький національний університет

Ключові слова:

світова фінансова архітектура, глобальна трансформація, міжнародний фінансовий інститут, міжнародна угода, світова резервна система

Анотація

В статті проаналізовано основні завдання реформування фінансової архітектури. Визначено участь міжнародних фінансових організацій у заходах з реформування світової фінансової архітектури. Доведено, що система інститутів глобального (наднаціонального) рівня світової фінансової архітектури носить роздроблений і спеціалізований характер і подальше її розвиток відбуватиметься за сценарієм, який передбачає одночасне збереження діючих інститутів на тлі введення нових інститутів, що використовують багатосторонні форми взаємодії найбільш значущих учасників світової фінансової системи. Обґрунтовано, що запровадження нових механізмів диверсифікації резервних валют у поєднанні з механізмами регуляторного контролю з боку МФІ зумовлюють посилення експансії діючих глобальних фінансових центрів до країн із нестійкими економіками та розширення зон їх впливу на національні фінансові ринки.

Біографія автора

E.A. Medvedkina, Донецький національний університет

к.е.н., докторант НІСД, доцент кафедри «Міжнародна економіка»

Посилання

Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс замещения доминирующих технологических укладов // Вопросы экономики. – 2009. – No 3.

Ефременко, И.Н. Институциональные аспекты современной парадигмы мировой финансовой архитектуры / И.Н. Ефременко // Финансовая аналитика. – 2009. – №10 (22).

Науменкова С. Проблеми підтримки фінансового сектору в умовах світової кризи / С.Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2009. – No 6. – C. 12–18.

Науменкова С.В. Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму / Науменкова С.В., Міщенко С.В. // Фінанси України. – 2009. – No 3. – С. 23–36.

World Economic Situation and Perspectives 2009. – United Natons. – New York, 2009. – 160p // http: //www.un.org.

Jeanne Olivier. Zettelmeyer Jeromin, Ostry Jonathan David A Theory of International Crisis Lending and IMF Conditionality //IMF Working Paper No. 08/236. – Р.27. http://www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2008/wp08236.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки