Європейська кластерна політика у другому десятилітті XXI століття за принципом 4 х 5.

Автор(и)

  • Ye. Yu. Kurylyak Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

європейська кластерна політика, європейські інституції, європейський меморандум щодо кластерів, кластер, крос- кластерна політика, регіон

Анотація

У статті аналізується модель «4 х 5» Консультативної групи з питань кластероутворення, що складають принципи європейської кластерної політики, орієнтованої на формування кластерів світового рівня у другому десятилітті XXI століття. В її основі закладені підходи, які надають фундаментального значення загальноєвропейському простору за умов розробки кластерної політики на різних рівнях управління. Виділяються підходи, пов’язані із регіональною концентрацією знань, що обумовлені синтезом кооперації і конкуренції у міжнародному просторі і на європейських ринках. Розглянута роль динамічних кластерів; орієнтація європейської кластерної політики; напрямки нарощування зусиль законотворчими політичними установами на національному та регіональному рівнях; особливості діяльності європейських інституцій в питаннях забезпечення зростання ролі кластерів у економічному розвитку, зокрема Європейської Комісії, Комітету регіонів і Європейського інвестиційного банку. Показано методи посилення регіоналізації та забезпечення широкої відкритості кластерів для співробітництва як у національному, так і у глобальному просторі. Аналіз здійснено в аспектах напрямків Європейського меморандуму щодо кластерів.

Біографія автора

Ye. Yu. Kurylyak, Тернопільський національний економічний університет

аспірант кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

Посилання

Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще не до кінця вивчена // Економіст. - № 10. – 2008. – С. 10-11.

Європейська рада схвалила стратегію Європа–2020. – Євробюлетень. – 2012. – квітень 2010. С. 16.

Кластеры в Польше. – Варшава: Польское агентство развития предпринимательства, 2012. – С. 8

Лісабонську стратегію» має змінити нова програма розвитку «Європа 2020 / Євробюлетень. – 18.01.2010 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://eu.prostir.ua/news/238694.html

Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. – Минск: «ТЕСЕЙ», 2008. – 72 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cluster.by/files/Klastery1.pdf.

Соколенко С. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнёрства. Кластеры / С. Соколенко // К.: Логос, 202. 654 с.

Федулова Л.І. Кластерна політика в системі забезпечення технологічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] / Л.І Федулова // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». – 2010. – № 7(27). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_5/20.pdf.

Innovation Clusters in Europe: a statistical analysis and overview of current policy support / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Tools_Resources/Cluster.pdf.

Sauner-Leroy J.-B. The impact of the implementation of the Single Market Programme on productive efficiency and on mark-ups in the European Union manufacturing industry / Jacques-Bernard Sauner-Leroy // Economic Papers. – N° 192 September 2003

Sölvell Ö. EU Cluster Mapping and Strengthening Clusters in Europe / Örjan Sölvell, Christian Ketels, Göran Lindqvist // The European Cluster Observatory, Center for Strategy and Competitiveness, CSC. – Europe INNOVA Paper № 12: European Communities, 2009. – P. 12

The European Cluster Memorandum. Promoting European Innovation through Cluster: An Agenda for Policy Action / Prepared by the High Level Advisory Group on Clusters, haired by Senator Pierre Laffitte [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vinnova.se/upload/dokument/VINNOVA_gemensam/Kalender/2008/Klusterkonferens_jan08/European%20Cluster%20Memo randum%20Final.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки