Фінансовий механізм забезпечення програм розвитку транскордонного співробітництва України і Європейського Союзу.

Автор(и)

  • N.M. Kalmykova Донецький національний технічний університет

Ключові слова:

геополітика, європейська інтеграція, регіональна інтеграція, транскордонне співробітництво, єврорегіон, прикордонні території

Анотація

У статті досліджено сутність транскордонного співробітництва, визначено його роль як складова активізації євроінтеграційних процесів національної економіки, сформульовано основні принципи виходячи з досвіду європейської регіональної політики. В зв’язку з актуалізацією Європейської територіальної співпраці, яка фінансується Європейським фондом регіонального розвитку для підтримки програм транскордонного, наднаціонального і міжрегіонального співробітництва проаналізовано фінансовий механізм забезпечення даних програм розвитку та визначено, що Україна на сьогоднішній день займає вагоме місце у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу. Досідження фінансового механізму транскордонного співробітництва України і Європейського Союзу показало, що зусилля відносно фінансування прикордонних територій нашої держави ініційовані в основному в односторонньому напрямку з боку ЄС, тому відбувається гальмування процесів транскордонного співробітництва, що необхідно створити чіткий механізм залучення коштів на національному, місцевому рівнях для забезпечення розвитку програм транскордонного співробітництва.

Біографія автора

N.M. Kalmykova, Донецький національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком

Посилання

Шамраєва В.М., Андрєєв С.С. Роль та місце транскордонного співробітництва в системі політики регіонального розвитку в умовах євроінтеграцційних процесів України. // Державне будівництво. – 2010. – №1.

Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах розширеного ЄС: Монографія / За ред. д.е.н., проф. Н.Мікули, к.е.н., доц. В.Борщевського, к.е.н. Т.Васильціва. – Львів: Ліга Прес, 2009. – 436 с.

Посібник з транскордонного співробітництва. / Н. Носа, І. Ілько, М. Лендьел, В. Чопак та ін. – Ужгород: АРР «Закарпаття». – 2005.

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

Кендюхов О. В., Калмикова Н. М., Злобін І. В. Геоекономічна стратегія розвитку України в контексті Євро інтеграційних процесів. – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет, 2012. – 243с.

Спільна Операційна Програма басейну Чорного моря на 2007-2013 рр. – Листопад 2007 р.

Спільна Операційна Програма «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» – листопад 2008 р.

Спільна Операційна Програма «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» – січень 2008 р.

Спільна Операційна Програма «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013» – Липень 2008 р.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – К., 2004. – C . 229.

http://ved.odessa.gov.ua/transkordonne-spivrobitnitstvo/stati-transgranichnoe sotrudnichestvo/transkordonne-spvrobtnictvo-yak-napryamokvrontegracjnih-procesv-v-ukran/ – Департамент зовнiшньоекономiчної дiяльностi та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки