Найважливіші напрямки та моделі ринкових реформ в сучасній електроенергетиці.

Автор(и)

  • A.G. Erkhov Донецкий государственный университет управления

Ключові слова:

електроенергетика, реформування енергетичної галузі, енергобізнес, енергопідприємство, модель розвитку електроенергетики

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню розвитку сучасної електроенергетики. Описано особливості приватизації енергетичного сектора в ряді країн, розглянуто процес реформування електроенергетичної галузі Скандинавських країн. У роботі представлено чотири основних типи організації економічних відносин в електроенергетиці: вертикально-інтегрована модель, яка застосовується в країнах з повною державною власністю об'єктів енергетичного сектора; модель «Незалежного виробника», відмінною рисою якої є участь держави в системі незалежних виробників; модель «єдиного закупника», яка покликана захищати інтереси дрібних споживачів в короткостроковій перспективі «Конкурентна модель» характеризується тим, що споживач має право вибору постачальника. У статті позначені особливості найбільш ефективної моделі розвитку електроенергетики в сучасних умовах на прикладі країн Європи та США, виявлені переваги і недоліки реформування енергетичної галузі США і Великобританії, охарактеризовано діяльність регулюючих органів.

Біографія автора

A.G. Erkhov, Донецкий государственный университет управления

к.т.н., доцент кафедры внешнеэкономической деятельности

Посилання

International Financial Statistics Yearbook 2006 – 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=19414.0

Байков Н., Безмельницина Г. Мировое потребление и производство первичных энергоресурсов // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 5. – С. 50.

Амоша А.И. Рыночное реформирование управления экономики. – Донецк, 2000. – 271 с.; Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. науч. тр. – К.: Юринком Интер, 2003. – 544 с.; Пахомов Ю.Н. Механизм рыночной экономики в современных условиях / Ю.Н. Пахомов, Н.К. Назимова, Е.И. Шаблий. – К.: УкрНИИНТИ, 1991. – 49 с.; Дмитриченко Л.И. Диалектическое единство механизмов государственного регулирования и саморегулирования в рыночной экономике // Вісник Донецького університету. Серія 13: економіка і право. – 2000. – № 2. – С. 91-95.; Макогон Ю.В. Некоторые аспекты реализации политики энергосбережения в Украине. – Донецк, 2006. – 192 с.; Черниченко Г.А. Разработка модели экономической динамики с учетом экологических ограничений. – Донецк, 2003. -57 с.; Ботнев В. Электроэнергетика пути развития // Экономист. – 2004. – № 10. – С. 42-56.; Гринкевич Р. Тенденции мировой электроэнергетики. // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 4. – С. 15-21.; Andersson В. Essays on the Swedish Electricity Market. - Stockholm., 1997. – 191 р.; Bacon R.W., Besant-Iones I. Global electric power Reform Privatization and Liberalization of the Electric power Industry in Developing Countries. – Wach: D.C., The World Bank, 2001.

Западная Европа и Россия. Экономические связи // Ежегодный экономический сборник. – Изд-во «ПОЛПРЕД». – М., 2001. – С.472.

Варнавский В. Реформирование мировой экономики // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 5. – С. 25-32.

Regulatory Institutions in liberalized Electricity Markets IEA. P., 2001.

Global Energy Sector reform in Developing Countries: A Scorecard Wach., D.C., The World Bank, 1999.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки