Забезпечення економічної безпеки підприємства через механізм підтримки фінансової стійкості

Автор(и)

  • M. Diakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

активи, фактори, складова, оптимальне значення, грошовий потік, ліквідність

Анотація

У статті розглянута фінансова складова забезпечення економічної безпеки підприємства. Доведено, що забезпечення фінансової стійкості підприємства передбачає його підтримку в будь-який проміжок часу. Автором представлена структурно-логічна схема підтримки стійкого стану підприємства в поточному періоді, що включає поетапне здійснення заходів, а також доведено необхідність підтримки такого стану шляхом розшифровки кожного з представлених заходів. Пропонується оцінку факторів зовнішнього і внутрішнього середовища слід здійснювати за основними параметрами, що їх визначають, а саме за внутрішніми (у сфері виробництва продукції, у сфері реалізації продукції, у сфері інвестування вільних коштів, у сфері фінансування, у сфері кредитування продажу продукції) та зовнішніми (політичними, економічними, ринковими) факторами Запропоновано послідовність визначення оптимальних значень абсолютно ліквідних активів, активів, які швидко реалізуються, поточних зобов'язань з швидким терміном погашення, і короткострокових зобов'язань, які не включаються до кредиторську заборгованість для діагностики поточних можливостей підприємства.

Біографія автора

M. Diakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.е.н, ст. викладач

Посилання

Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпечення) / О.І. Барановський. – К. : КНТЕУ, 2004. – 759 с.

Пилипенко В. Ринок маркетингових досліджень: становлення і проблеми розвитку [Текст] / В. Пилипенко // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 5. – С. 16-20.

Бойко Р.В., Вознюк Ю.А. Перспективи і проблеми проведення маркетингових досліджень в Україні за умов кризи [Текст] / Р.В. Бойко, Ю.А. Вознюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – T.1. – С. 189-192.

Вишняков Я.Д. Бизнес и окружающая среда: коэффициент враждебности окружающей среды развитию бизнеса [Текст] / Я.Д. Вишняков, С.В. Лозинский // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – № 3. – С. 43-53.

Савицкая Г.В. Экономический анализ [Текст]: [учебн.] / Г.В. Савицкая. – Минск: Новое знание, 2005. – 651 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки