Щодо питання о практиці комерційної дипломатії регіонів.

Автор(и)

  • M. Nikitina Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

Ключові слова:

регіональна політика, комерційна дипломатія, агентства регіонального розвитку, «Східне партнерство»

Анотація

Розглянути питання розширення інструментів комерційної дипломатії при вирішенні проблеми забезпечення регіонального розвитку. В умовах регїоналізації світового господарства формуються об’єктивні та суб’єктивні передпосилки перерозподілу компетенції між державою та регіонами. Дана тенденція формує новий рівень міжнародної взаємодії. Комерційна дипломатія, яка виникла в руслі економічної дипломатії у середині ХХ сторіччя, має специфічний інструментарій, якій дозволяє регіонам ефективно позицініювати себе у зовнішньому геоекономічному просторі. Виділені завдання комерційної дипломатії у сфері сприяння національному бізнесу на світовому ринку. Здійснено аналіз перспектив використання такої інституції як агентства регіонального розвитку на прикладах України, Білорусії та Молдови – країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство». Виявлено особливості національних програм регіонального розвитку, позитивні та негативні наслідки практики функціонування агентств регіонального розвитку, які створюються за ініціативою ЄС.

Біографія автора

M. Nikitina, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

д.э.н., д. геогр. н., профессор, зав. кафедрой международной экономики

Посилання

Saner, R. and Yiu, L. (2000), 'Business Diplomacy Management: A Core Competency for Global Companies', Academy of Management Executive, Vol.14, № 1, pp. 80-92.

Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия: Учебное пособие для вузов / Дипломат, акад. МИД России. - М.: Международные отношения, 2001. - 280 с.

Аналітичний звіт «Аналіз доцільності створення агенства регіонального розвитку (АРР) в Запорізькій області» // проект ЄС з регіонального врядування та розвитку – Україна (проект # z020640, замовлення # 7037154). – Київ, 2008. – 113 а.

режим доступа: http://www.mcdr.gov.md

Есин Р.О. // Проблемы управления. 2009. № 3 (32). С. 179.

Фатеев В.С. // Конкурентоспособность предприятий и регионов в глобальной экономике: Сб. науч. ст.: в 2 ч. Гродно, 2009. Ч. 1. С. 187.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті