Сучасні тенденції розвитку регіональних ринків капіталу в умовах транснаціоналізації світового господарства

Автор(и)

  • N.V. Nikeshina ДонНУ

Ключові слова:

транснаціоналізація, ринок капіталу, світове господарство, інтернаціоналізація, фінансова криза, фондовий ринок, іноземні інвестиції, інституційний інвестор

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденцій розвитку світового фінансового ринку, пріоритетне місце відведене аналізу впливу економічної кризи на розвиток регіональних ринків капіталу й оцінці впливу поточної економічної кризи на його складові: банківський, страховий та фондовий сектори. Визначено, що незважаючи на національні розходження ринків капіталів, вони мають подібні риси: високий ступінь монополізації, збільшення ролі держави як боржника, кредитора і гаранта, підвищення ролі інституційних інвесторів, тенденції до уніфікації, інституціоналізації й інтернаціоналізації. З цією метою країни проводять реформи своїх банківських, економічних і кредитних систем. Доведено, що в сучасному світі окрема держава не в змозі самостійно вирішувати свої економічні проблеми. Виходячи з цього набуває важливого значення розвиток регіональних ринків капіталу як частини світового фінансового ринку в умовах транснаціоналізації - як однієї з характерних рис розвитку сучасного світового господарства.

Біографія автора

N.V. Nikeshina, ДонНУ

аспірант кафедри Міжнародна економіка

Посилання

Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМОРАН. — М.: Магистр, 2007. — 429 с.

Rapid-growth markets forecast Winter Edition - january 2013 Ernst&Young [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/

Capital Markets: The Year Behind and The Year Ahead Mill Creek Capital Advisors, LLC [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.millcreekcap.com

World Economic Situation and Prospects 2012 (United Nations publication, Sales No. E.12.II.C.2), released in January 2013 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html

IMFD is basements and Repayments for all Members form January 2013 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrep1.aspx

The FDI Report 2013 The Financial Times Ltd [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d1_en.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті