Економічний вимір транскордонного розвитку єврорегіону «Ярославна» (Сумська область України – Курська область Російської Федерації)

Автор(и)

  • L.I. Mikhailova Сумський національний аграрний університет
  • O.M. Zamora Сумський національний аграрний університет

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, єврорегіон, експорт, імпорт

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану розвитку єврорегіону «Ярославна» на північно-східному кордоні України в контексті сучасних умов розвитку регіональної політики та формування її стратегії в Україні. Виявлено процес завершення інституціонального забезпечення транскордонного співробітництва в Україні. Аналітично підтверджено, що створення єврорегіону «Ярославна» на східному кордоні принесло регіону ряд позитивних результатів для сфер зовнішній торгівлі, освіти, культури, спорту, туризму, молодіжної політики. Історично та географічно країни СНД залишаються основними споживачами продукції сумських підприємств, а експорт до Російської Федерації в 1,5 рази перевищує поставки до інших країн світу. Зовнішньоторговельний оборот між підприємствами Сумської та Курської областей за час існування євро регіону зріс вдвічі. Доведено, що загальнодержавна стратегія євроінтеграції може реалізовуватися на території області в макромасштабі, тоді як в прикладному аспекті слід усвідомлювати та використовувати потенціал вирішення спільних проблем та соціально-економічного розвитку в рамках єврорегіону «Ярославна».

Біографії авторів

L.I. Mikhailova, Сумський національний аграрний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції

O.M. Zamora, Сумський національний аграрний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції

Посилання

Полівода І. Особливості транскордонного співробітництва в реалізації державної регіональної політики в Європі та Україні на прикладі єврорегіону «Буг» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/osoblyvosti-transkordonnoho-spivrobitnytstva-vrealizatsiji-derzhavnoji-rehionalnoji-polityky-v-evropi-ta-ukrajini-na-prykladi-jevrorehionu-buh/ – Назва з екрану.

Mikuła-Bączek E., Czynniki ograniczające i aktywizujące współpracę transgraniczną Polski i Ukrainy, artykuł przygotowany na Międzynarodową Konferencję Naukową: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów Transgranicznych, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC, Rzeszów, 21-23 listopada 2007 roku, Uniwersytet Rzeszowsk. - P. 118.

Scott, Joanne, Regional policy: an evolutionary perspective / The evolution of EU law.- Oxford: Oxford University Press, 1999.- P.648-649.

Пиц М. Використання європейського досвіду транскордонного співробітництва в зовнішній політиці України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2009_2/WORLD/GEB_2009_No2-M_PytsUsing_the_experience_of_European_cross_border_cooperation__3.pdf. – Заголовок з екрану.

Еврорегионы// Информационный портал Межрегионального приграничного сотрудничества. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://euroregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=37. – Назва з екрану.

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу / Указ Президента України від 11.06.1998 р № 615/98 // Офіційний вісник України.- 1998.- № 24.- Ст.870.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті