Роль ТНК у світовій економіці в умовах глобалізації

Автор(и)

  • O. Mykhailov Мариупольский государственный университет

Ключові слова:

ТНК, глобалізація, світова економіка, технологічна революція, інвестиції, інвестиційний процес

Анотація

У статті розглядається роль ТНК у світовій політиці в умовах глобалізації. Розглянуто різні фактори впливу ТНК на світову економіку. Скорочуючи бюрократичний апарат, удосконалюючи систему управління та рекламну діяльність, глибше освоюючи старі і проникаючи на нові зовнішні ринки, транснаціональні корпорації продовжують ефективно функціонувати. Важливим новим джерелом ПІІ є державні ТНК. Мобілізуючи всі свої фінансові ресурси, технологічні та конструкторські можливості, ТНК здатні виробляти продукт, що задовольняє потреби населення різних країн світу. Розглянуто фактор впливу технологічної революції на транснаціональні корпорації як основний. Особливу сферу в міжнародному поділі праці, заснованому на розвитку технологій, становлять стратегічні союзи, укладені корпораціями. Сформована глобальна економіка кінця сторіччя не зможе забезпечити ефективну базу розвитку у світовому масштабі без адекватних всепланетних законодавчих та політичних рамок. Виявлено, що основною тенденцією сучасної світової економіки є її глобалізація. Транснаціональні корпорації здійснюють економічну, фінансову, торгову, технологічну, а на новому етапі і політико-соціальну взаємодію країн світу. Діяльність транснаціональних корпорацій принципово змінює картину світу, і тому без урахування цього неможливо вивчати процеси, що відбуваються в сучасному світі.

Біографія автора

O. Mykhailov, Мариупольский государственный университет

соискатель научной степени кандидата экономических наук кафедры международной экономики

Посилання

Актуальные вопросы глобализации (круглый стол) // Международная экономика и международные отношения. 2009. № 2.-66 с.

Бомол У.Д. Экономикс: Принципы и политика: Пер. с англ. / Бомол У.Дж., Блайндер А.С. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-528 с.

Ваш Ю. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России // Внешн. торговля. 2007. № 1. С. 28-30.

Гвелесиани Т.В. МСФО: применение в кредитных организациях. - М.: «БДЦ-пресс», 2010.-641 с.

Глобализация и современный мировой процесс / Под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова. - М.: Изд-во РАГС, 2007.-345 с.

Государство и транснациональные компании // Проблемы теории и практики управления/ Шиман М.: М, 2009. -471 с.

Казаков И.А. Транснациональные корпорации и элементы регулирования в мировом экономическом пространстве // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2010.-374 с.

Ковтуненко А.Н. Роль ТНК в трансформации экономики. 2010. № 4.-34-36 с.

Косолапов Н.О. Глобализация, миропорядок начала XXI века и Россия: - М.: Эдиториал, 2009.-127 с.

Куликов Л.М. Основы экономической теории. – М.: Юрайт, 2011.

Система органов государственного финансового контроля: полномочия, основные направления деятельности и вопросы их координации / Под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: Юрайт, 2008.-312 с.

Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов. - М.: Экономика, 2010.-421 с.

http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments2011.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті