Сучасні форми реалізації соціальної відповідальності компаній.

Автор(и)

  • N. Marushchak Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність, благодійність, спонсорство, соціальний маркетинг, волонтерство

Анотація

У статті розкривається поняття корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновані найпоширеніші форми реалізації принципів соціальної відповідальності та напрями соціального звітування. Актуальність проблеми зумовлюється тим, що діяльність сучасних компаній та великих корпорацій відрізняється не лише ширшими можливостями та перевагами, але й рядом додаткових зобов’язань перед суспільством. Сьогодні бізнес-сектор має широкі можливості обирати власні способи взаємодії з суспільством та громадами, беручи до уваги як власні можливості та потреби, так і вимоги суспільства. Компанії в змозі самостійно визначати та надавати час та ресурси для вирішення тих суспільних проблем, поєднання яких виявиться найбільш ефективним для обох сторін. Загалом, виділяють такі форми реалізації КСВ як благодійність, соціальний маркетинг, волонтерство, спонсорство, соціальне підприємництво та соціальні інвестиції. Автором наведений досвід багатьох як закордонних так і вітчизняних компаній з ефективної реалізації та впровадження соціальних програм. Зазначаються стандарти та ініціативи зі звітування, з яких зацікавлені сторони (стейкхолдери) можуть отримати інформацію щодо програм та напрямів соціальної відповідальності. Дослідження соціальної звітності свідчать, що концепція КСВ поступово стає фундаментальним імперативом діяльності не лише найбільших транснаціональних корпорацій у світі.

Біографія автора

N. Marushchak, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри Міжнародного бізнесу

Посилання

KMPG International Survey of Corporate Social Responsibility Reporting, 2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/ss-KPMG-International-Survey-of-CR-Reporting- 2011-Nov-2011-web.pdf.

Reich Simon. When firms behave “responsibly”, are the roots national or global? In: International Social Science Journal. Vol. LVII, No 3 (185), 2005. Pp. 509-528.

Дрожджа Ю. Знак Н. Степина А.Хайтина В. Корпоративная социальная ответственность: от европейского эталона к белорусским реалиям : аналитические материалы. – 2012. – 112 c.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. №1057-ІV [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/page

Корпоративная социальная ответственность: новая философия бизнеса. Учебное пособие. – М.: Внешэкономбанк. – 2011. – 56 с.

Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу / В. Воробей, І. Журовська. – К.: ФОП Костюченко О.М. – 2010. – 80 с.

Савин Е.И. Корпоративная социальная ответственность в контексте реализации концепции устойчивого развития / Е.И. Савин // Вопросы экономики и права. – 2011. – №.6 – С. 185-189.

Туркин С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально ответственным / Сергей Туркин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.–381 с.

Інтернет-сторінка «АрселорМіттал Кривий Ріг». – Режим доступу: http://www.arcelormittal.com.ua/images/pdf/RUS_PRINT.pdf.

Інтернет-сторінка компанії «Бритіш Американ Тобакко Україна» . – Режим доступу: http://www.bat.ua/group .

Інтернет-сторінка компанії FOREX. – Режим доступу: http://www.fxclub.org/charity/.

Інтернет-сторінка центру КСВ CSRwire. - Режим доступу: http://www. csrwire.com.

Інтернет-сторінка центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні - http://www.csrinfo.org.ua.

Інтернет-сторінка Центру розвитку КСВ. – Режим доступу: http://www.csrukraine.org/interes/mijnarodniy_standar_social_vidpov.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті