Стратегії геоекономічного розвитку країн ОЧЕС

Автор(и)

  • N. Kostenko Донецкий национальный технический университета

Ключові слова:

стратегія, геоекономічний простір, конкурентоспроможність

Анотація

У теоретичній частині статті запропонований матричний підхід до визначення стратегій геоекономічного розвитку країн і інтеграційних угруповань. Матриця стратегій геоекономічного розвитку заснована на застосуванні індексу порівняльних (компаративних) переваг Б. Баласса та індексу порівняльних симетричних порівняльних переваг К. Лаурсена. Автором визначено обмеження даних індексів і докладно охарактеризовано опис 6-ти квадрантів матриці. Для кожного квадранта визначений вид стратегії геоекономічного розвитку. В аналітичній частині статті на підставі даних Університету ООН проаналізовані показники розвитку внутрішньої торгівлі ОЧЕС: індекс інтенсивності внутрішньої торгівлі, індекс симетричної торговельної інтроверсії. На основі даних TradeMap за 2011 рік наведено порівняльну матриця позицій країн ОЧЕС та їх стратегічних позицій у світовій економіці за товарними групами. З метою підвищення конкурентоспроможності країн-учасниць виявлено та охарактеризовано стратегічні напрями міжнародного співробітництва країн в рамках ОЧЕС. Стаття містить 2 таблиці та 2 малюнки.

Біографія автора

N. Kostenko, Донецкий национальный технический университета

к.э.н., доцент кафедры внешнеэкономической деятельности предприятий

Посилання

Геєць В. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність / В.Геєць // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 4-15.

Дергачев В. Цивилизационная геополитика (Большие многомерные пространства). Научная монография. – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. – 262 с.

Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія, Згуровський М.З. [та ін.]; ред. А. С. Філіпенко. – К.: ТОВ ВЦ "Академія", 2011. – 328 с.

Макогон Ю.В. Стратегічні інтереси України в ОЧЕС // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №4(9) . – С. 193-200.

Никитина М.Г., Гриваков К.А. Турция: Формирование геоэкономического пространства / Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь: ДиАйПи, 2008. – 168 с.

Шапталов Б.Н. Теория и практика экспансионизма: Опыт сильных держав / Предисл. Г.Г.Малинецкого. − М.: Книжный дом „ЛИБРОКОМ”, 2009. − 384 с.

Официальный сайт ОЧЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ОЧЭС-organization.org/aoc/TradeEconomic/Pages/Information.aspx

A Practical Guide to Trade Policy Analysis. – United Nations and World Trade Organization, 2012. – 232 р.

Официальный сайт Университета ООН [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cris.unu.edu/riks/web/data/show

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті