Єврорегіон "Нижній Дунай": перспективи розвитку інноваційних форм транскордонної кооперації в умовах розширення ЄС.

Автор(и)

  • S.I. Kovalenko Измаильский государственный гуманитарный университет

Ключові слова:

глобалізація, європейська інтеграція, трансграничний ринок, трансгранична кооперація, кластер, єврорегіон, конкурентоспроможність, економічна безпека

Анотація

У статті досліджено форми, методи та інструменти розвитку транскордонної кооперації в процесі формування транскордонних ринків. Визначено стратегічні пріоритети просторового розвитку нових форм транскордонної кооперації в умовах, коли економічний розвиток придунайського регіону України можливе шляхом найбільш раціонального використання його економічного, географічного, трудового потенціалу при залученні інвестицій в рамках нових можливостей транскордонного співробітництва в контексті відбуваються інтеграційних процесів. Загострення проблем глобальної нестабільності на початку XXI століття викликає необхідність розвитку в рамках єврорегіону «Нижній Дунай» нових ефективних форм транскордонної кооперації. Запропоновано кластерна стратегія транскордонного регіоналізму в контексті розширення Євросоюзу. Обґрунтовано, що транскордонні кластерні об'єднання відповідно до світового досвіду стають новими формами інноваційного розвитку єврорегіонів.

Біографія автора

S.I. Kovalenko, Измаильский государственный гуманитарный университет

к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия

Посилання

Armstrong H.W. The Role and Evolution of European Community Regional Policy / B. Jones, M. Keating (Eds.) // The European Union and the Regions. – Oxford: Clarindon press, 1995. – P. 23-62.

Декларація щодо регіоналізму в Європі Declarationconcerning pegionalism in Europe/ Assembly of European Regions. - Strasbourg: Secretariat General Immeuble Europe, 1996. - 10 p.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.12.2010р. №1088 «Про затвердження Державної програми розвитку ТКС на 2011-2015 роки».

Портер М. Международная конкуренція / М.Портер; Пер. с англ. / Под ред.. В.Д. Щетинника. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

Гальчинський А.С., Геєць В.М., Бабенко С.Г., Базилюк Я.Б. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції» // Національний інститут стратегічних досліджень – К., 2004. – 416 с.

Геєць В. Кластери і мереживі структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена // Економіст.- №10. – 2008. – С.10-11.

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

Мікула Н., Матвєєв Є. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва // Економіст. – К. №5, травень, 2011. – С. 20-23.

Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його роль в процесі європейської інтеграції України // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і західки. – Вип. 15: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 309-322.

Соколенко С. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры / С. Соколенко /. – К.: Логос, 2002. – 645 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті