Проблемні питання інтеграційних процесів національної та міжнародної фінансово-кредитних систем

Автор(и)

  • D. Dresvyannikov АТ «Укрексімбанк»

Ключові слова:

інтеграційні процеси та їх ознаки, фінансово-кредитні системи, класифікація рівнів інтеграції

Анотація

Вирішення проблем, пов'язаних з питаннями інтеграція України у світове господарство не тільки прискорить перетворення економічної системи держави, а й дасть можливість Україні стати рівноправним учасником міжнародного співробітництва з країнами інших континентів. У статті підняті питання, що стосуються вибору вектора інтеграція на основі різноманіття форм двостороннього та багатостороннього співробітництва, напрацьованих світовим співтовариством, а також варіант багатосторонній економічної інтеграції в залежності від ступеня відповідності вектора інтеграції національним інтересам. Головними завданнями нашої країни є: налагодження зв'язків з Європейським Союзом, співробітництво з країнами СНД і Росією, розвиток зовнішньоекономічної діяльності з державами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також країнами Центральної та Східної Європи. Однак, для досягнення вищезазначених стратегічних цілей Україні необхідно нівелювати недоліки, що склалися в економіці в пострадянський та посткризовий період. Автором роботи було розглянуто види та визначено рівень інтеграції Української та міжнародних фінансово-кредитних систем, досліджено проблеми цієї інтеграції, які виникли внаслідок наявності відмінностей якісного стану національної та міжнародних систем які обумовлено внутрішніми та зовнішніми чинниками. З метою визначення напрямів усунення проблемних питань щодо інтеграційних процесів автором роботи було запропоновано базові ознаки за якими необхідно проводити інтеграцію національної та міжнародних фінансово-кредитних систем.

Біографія автора

D. Dresvyannikov, АТ «Укрексімбанк»

к.е.н., керуючий філією

Посилання

Золотовалютні резерви НБУ // Офіційний сайт Національного банку України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272

Концепція державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп. / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 96 с.

Показники виконання Державного бюджету України за 2007-2011 роки // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/ main?cat_id=77643

Страховий ринок України в 2012 р.: тенденції та прогнози на 2013 рік// http://www.ibi.com.ua/fileadmin/files/Insurance_2012_ukr.pdf

Матюшин А. В. Институциональные особенности и проблемы банковской системы Украины / А.В. Матюшин // Економіка промисловості. – 2010. - № 3. - С. 194-197

Державний та гарантований державою борг України // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=198378

Платіжний баланс України // Офіційний сайт Національного банку України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63667

Державний та гарантований державою борг України // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=198378

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті