Формування інноваційних стратегій розвитку регіону на основі нечіткого моделювання.

Автор(и)

  • V.A. Doljatovsky РГЭУ (РИНХ)
  • Y.V. Gamaley Южный федеральный университет
  • V. M. Belousov РГЭУ (РИНХ) (Россия)

Ключові слова:

стратегія розвитку регіону, моделі ідентифікації, нечіткі економетричні моделі, імітація прийнятих рішень

Анотація

Розглянуто завдання управління розвитком регіональної економіки та відзначені проблеми нечіткого представлення вихідних даних про стан економіки через їх не повної визначеності і коригувань. Обгрунтовано підхід до побудови моделей регіону на основі апарату нечіткої логіки. Запропоновано метод побудови нечітких економетричних моделей регіону на основі визначення рівнів значень функцій належності. Сформульовано задачі визначення потенційних результатів прийнятих рішень при змінах значень керуючих змінних. Розроблено нечіткі регресійні моделі регіону, що дозволяють обрати раціональну стратегію його розвитку з застосуванням інноваційних проектів , результати впровадження яких також мають інтервальні і нечіткі оцінки. Розроблений інструментарій дозволяє підвищити адекватність прийнятих рішень наявних знань про процеси в регіоні.

Біографії авторів

V.A. Doljatovsky, РГЭУ (РИНХ)

д.э.н., профессор кафедры менеджмента

Y.V. Gamaley, Южный федеральный университет

д.э.н.,проф.,зав. кафедрой экономики и регионального менеджмента

V. M. Belousov, РГЭУ (РИНХ) (Россия)

д.э.н., профессор кафедры банковского дела

Посилання

Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного развития регионов. – Регионология,-М.,1994.-№2-3.

Долятовский В.А., Толстых Т.Н., Гамалей Я.В. Моделирование процессов управления региональной экономикой. – Тамбов: Изд. ТТУ, 1999,2000.-.

Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение.-Ростов н/Д, 1998.- С.18

Региональная экономика/Под ред. Н.Г. Кузнецова и С.Г. Тяглова. Серия « Учебники и учебные пособия ».Ростов н/Д:Феникс,2001.

Статистический ежегодник. Ростовская область, 2012. Стат.сб/ Ростоблкомстат.- Ростов-на-Дону,2012.

Долятовский В.А., Димитриева Л.Л., Тимакин О.А. Разработка диалоговой системы структуризации целей и имитации стратегии регионального развития- В кн.: Системный анализ и экономические стратегии управления.– Спб.: СпбТУ, 1994.-С.16

Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Организация управления региональной экономикой на основе применения экономической модели// В кн. Методы эволюционнойи синергетическойэкономикивуправлениирегиональнымипроизводственнымсистемами.- Отрадная: ИУБиП-ОГИ,2000.-C. 6-8 и C.43-44

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті