Логістична концепція управління перевезеннями вантажів в умовах глобалізації економіки

Автор(и)

  • S. Gritsenko Донецкий национальный университет

Ключові слова:

логістика, управління, перевезення вантажів, глобалізація економіки, механізм

Анотація

У статті розглянуто взаємозв'язок оцінки параметрів глобалізованості національної економіки, циклічності її розвитку та логістичної концепції управління перевезеннями вантажів. Подано механізм урахування глобального впливу на конкурентоспроможність вітчизняних перевізників. Сформульовані завдання по підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних перевізників і поліпшенню якості транспортних послуг. Виділені основні принципи і сприятливі умови організації перевезень в системі логістичного управління. Визначені основні характеристики програмного забезпечення категорії CRM (Customer Relationship Management) - управління взаєминами з клієнтами. Висвітлена програма автоматизації діяльності транспортно-експедиційних підприємств "Експедитор+", яка є новітнім продуктом на ринку транспортно-експедиційних послуг. Вона дозволяє вирішувати транспортні завдання будь-якої складності і надає для цього комплекс функціональних можливостей.

Біографія автора

S. Gritsenko, Донецкий национальный университет

д.э.н., профессор кафедры маркетинга

Посилання

Хвесик М.А. Управление развитием национальной экономики в контексте действия глобальных процессов. / М.А. Хвесик, А.Н. Сундук // Экономика Украины. – 2013. - №3(608). – С. 4-16.

Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: [Практикум]. / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький, І.М. Паславська. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.

Управління ризиками в логістиці:[навч. посібн.] За заг. ред. В.М. Гончарова. – Львів: «Магнолія 2006», Львів, Луганськ – 2012. – 253 с.

Киндзерский Ю.В. Деструктивы промышленной политики в Украине и возможности их преодоления. / Ю.В. Киндзерский // Экономика Украины. – 2012. - №12(605). – С. 4-16.

Исследование рынка автомобильных грузовых перевозок Украины [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rss.novostimira.com/n_4211485.html.

Никифоров В.С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Учебное пособие. / В.С. Никифоров. М.: ТрансЛит, 2007. – 272 с.

Тройникова Е.Н. Экономический подход к безопасности транспортных услуг. / Е.Н. Тройникова // Экономика Украины. – 2011. - №3(584). – С. 92-94.

Прейгер Д. Транспортная инфраструктура Украины: состояние и проблемы посткризисного развития. / Д. Прейгер // Экономика Украины. – 2011. - №6(587). – С. 50-58.

Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб пособие / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Л.Б. Миротина. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с.

Левиков Г.А. Управление транспортно-логистическим бизнесом / Г.А. Левиков. - М.: РКонсульт, 2006. - 144 с.

Электронный ресурс. Режим доступа: www.CRM.com.ua.

А-ТЕМПО - перевозки негабаритных, сверхтяжелых и опасных грузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.atempo.com.ua/index.php?id=8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті