Оцінка стратегічного клімату металургійного підприємства при проведенні стратегічних змін.

Автор(и)

  • V. Gonchar ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

стратегічний клімат, фактори впливу, металургія, експорт, зовнішнє середовище, стратегічні зміни

Анотація

У статті розглядаються фактори зовнішнього середовища, що впливають на проведення стратегічних змін на промисловому підприємстві, проводиться їх угрупування і оцінка. Результати аналізу впливу параметрів ближнього і далекого зовнішнього середовища дозволили визначити можливості та загрози для металургійного підприємства в частині створення привабливого інвестиційного клімату. Причому загрози і можливості ранжовані, виходячи зі ступеня важливості для формування привабливого інвестиційного клімату. На основі результатів стратегічного аналізу формулюються довгострокові і середньострокові цілі і визначаються найбільш важливі з них, останні далі декомпонуються в короткострокові цілі, що містять вже певні кількісні орієнтири. Виконано угруповання стратегічно значимих дій по декількох напрямках поліпшення інвестиційного клімату, в рамках кожного напрямку вироблені рекомендації, а також конкретні проекти та підпрограми щодо забезпечення привабливості інвестиційного клімату металургійному підприємстві.

Біографія автора

V. Gonchar, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Посилання

Государственный комитет статистики Украины [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua//

Всемирная ассоциация производителей стали [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.worldsteel.org/statistics/statisticsarchive/yearbook-archive.html

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. — 640 с.

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 375 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті