Напрямки адаптивного розвитку країн напівпериферії в умовах глобальних трансформацій (на прикладі країн- членів ОЧЕС)

Автор(и)

  • O. Voronkova ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Ключові слова:

трансформація, глобальна економіка, суб'єкти глобальної економіки, країни напівпериферії, стратегія адаптивного розвитку, постиндустриализация, реіндустріалізація

Анотація

У статті досліджуються методологічні відмінності світової та глобальної економік, виділяються підсистеми глобальної економіки. На прикладі підсистеми локальних національних утворень обґрунтовуються зміни в просторової і функціональної системі ієрархії держав в координатах «Центр - напівпериферію - периферія» і проводиться позиціонування в цій системі країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва. На підставі дослідження історичного досвіду соціально-економічного розвитку країн напівпериферії та сучасної ситуації посткризового періоду, виділяються два шляхи адаптивного розвитку в глобальній економічній системі. Перший - наздоганяючий, механізм якого заснований на постиндустриализация і аутсорсингу, і другий - інноваційний, механізм якого передбачає реіндустріалізацію, посилення економічної ролі держави і «нової людини праці» і технологічну модернізацію.

Біографія автора

O. Voronkova, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

к.э.н., доцент, доцент кафедры Международных экономических отношений

Посилання

Дятлов С.А. Структурные элементы, противоречия и показатели глобальной экономики // Технологии информационного общества — Интернет и современное общество: труды VII Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 10 – 12 ноября 2004 г. — СПб.: Изд-во Филологического ф-та СПбГУ, 2004. - С. 184 – 187.

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации. Политика, экономика и культура. – М.: «Праксис», 2004. – 650 с.

География мирового хозяйства. /Под ред. Н.С. Мироненко - М.: Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. - 272 с.

Киреев А. Международная экономика. В 2-х книгах. Кн. 1. – М: Международные отношения, 1997. - 415 с.

Fortune Global 500. Annual ranking of the world's largest corporations. 2011. URL: http:// money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/full_list/

Студнева Е. Черноморское Экономическое Сотрудничество: курс на инвестиции //URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=9024

Организация Черноморского экономического сотрудничества. Досье. // URL: http://flot2017.com/file/show/none/3505

Доклад о росте «Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития». Комиссия роста и развития Всемирного банка. - М.: Изд-во «Весь мир», 2009.- 194 с.

Полтерович В.М. Механизм глобального экономического кризиса и проблемы технологической модернизации // URL: http://spkurdyumov.narod.ru/polterovich.htm

Экономика России может скатиться в стагфляцию, есть риск нового глубокого кризиса URL: http://1prime.ru/state_regulation/20130702/764600238.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті