Удосконалення системи професійного розвитку працівників на підприємстві - важлива складова забезпечення інноваційного розвитку економіки.

Автор(и)

  • A.N. Boyko Донецкий национальный университет

Ключові слова:

професійний розвиток, компетенції, інноваційний розвиток, інноваційно активний спеціаліст, інноваційні компетенції

Анотація

У статті були виявлені напрямки підвищення якості робочої сили відповідно до потреб інноваційного розвитку. Встановлено, що важливим напрямом вдосконалення має стати перетворення існуючого на сучасному етапі на підприємствах України методичного забезпечення процесу розвитку персоналу відповідно до змін законодавчої бази України для досягнення його максимальної ефективності. Визначено, що необхідно також внести зміни до методичного забезпечення процесу навчання, що повинно привести до підвищення змістовності документів, вони будуть більш повно відображати сутність отриманих знань. Зроблено висновок, що головним напрямком удосконалення системи розвитку персоналу на підприємствах в умовах прагнення досягнення інноваційного розвитку має стати формування системи навчання на основі моделей компетенцій. Впровадження даної системи навчання дозволить своєчасно виявляти брак знань і умінь, створить умови для розкриття потенціалу працівників і можливостей їх розвитку, мотивує працівників до підвищення свого кваліфікаційно- професійного рівня. Проте впровадження системи навчання на основі компетенцій має бути чітко продумано і організовано як проект. Впровадження системи навчання на основі моделей компетенцій дозволить здійснювати попереджуючу підготовку персоналу, забезпечить досягнення необхідного в умовах інноваційного розвитку рівня компетентності працівників підприємства.

Біографія автора

A.N. Boyko, Донецкий национальный университет

ассистент кафедры международной экономики

Посилання

Бойко А.М. Впровадження системи безперервного навчання – один з чинників розвитку міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних процесів / А.М.Бойко, С.П.Ланська // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго- Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2009. – С. 683-687.

Кучерова С.П. Модель компетенций на службе эффективной работы организации / С.П. Кучерова // Менеджер по персоналу. – 2007. – № 10. – С.16-21.

Левченко О. Безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду / О. Левченко // Україна: аспекти праці. – 2006.– № 1.– С. 30-35.

Савченко В. Створення системи інформаційно-методичного забезпечення кадрів на виробництві / В. Савченко, М. Дрозач // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 5. – С. 29-36.

Смаль С. Карты компетентности в системе профобучения / С. Смаль, А. Евдокимов // Менеджер по персоналу. – 2007. – № 11. – С.24-30.

Суков Г. Разработка системы корпаративного обучения на основе модели компетенций / Г. Суков, И.Тупик // Менеджер по персоналу. – 2007. – № 12. – С.16-25.

Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 5-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті