Модель механізму стимулювання інтелектуальної активності персоналу підприємства

Автор(и)

  • S.A. Belous - Sergeeva ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

Ключові слова:

інноваційний потенціал, промислове підприємство, мотивація, інтелектуальний капітал, інформаційні і технологічні ноу- хау, інвестиції, трудові ресурси

Анотація

В статті визначено, що джерелом формування інноваційного потенціалу підприємства є творче ставлення працівників до виконання своїх посадових обов'язків, що спочатку спонукатиме частково до «поточних інновацій», а потім − до більш масштабних інноваційних процесів. Тому важливим аспектом ефективності інноваційної діяльності є створення умов та можливості формування творчої особистості, особливостями якої є: високий інтелектуальний рівень (оригінальність, спостережливість, розвинена уява, вміння зосередитися тощо); ініціативність, схильність до ризику; терпимість до критики; незадоволеність досягнутим; організаційні навички тощо. Узагальнено досвід провідних промислових підприємств України, пропозиції опитаних експертів та наукові дослідження, виконані з цієї проблематики в Інституті промисловості HAH України, Інституті економіко-правових досліджень HAH України, інших наукових організаціях, дають змогу обґрунтувати загальну концепцію формування механізму стимулювання робітників підприємств.

Біографія автора

S.A. Belous - Sergeeva, ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

старший викладач

Посилання

Авраменко Е. С. Международный трансферт управленческих технологий и глобализация мировой экономики / Е. С. Авраменко // Известия Уральского государственного университета. – 2004. – № 29. – С. 22-30 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://proceedings.usu.ru/? base=mag/0029(03_15-2004)&xsln=showArticle.xslt&id=a02&doc=../content.jsp.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг [Пер. с англ. Под. Ред. Л.Н.Ковалик] – СПб: Питер. 2001. – 288с.

Бауліна Т. Технологія формування інтелектуального капіталу національного господарства на засадах реалізації інтегрованої концепції його ідентифікації. Проблеми інтелектуальної праці. // Україна: Аспекти праці. – 2010. - №2. - С. 41.

Бендиков М. Інтелектуальний капітал фірми, що розвивається: проблеми ідентифікації і виміру / М. Бендиков, Е. Джамай //[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/ 2001-4/01.shtml.

Букович У., Уильяме Р. Управление знаниями: руководство к действию: Пер. с англ. М.: ИНФРА - М, 2002. - XVI, 504с.

Бутнік – Сіверський О. Б., Інтелектуальний капітал (теоретичні аспекти) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ipdo.kiev.ua/failes/articles/butnik-siverskiy_intelektual_capital_theoretical_aspect.doc

Саліхова О.Б. Савєнко А.Є. Трансфер технологій як економічна стратегія нових індустріальних країн // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів.— К.: Академія муніціпального управління Міністерства освіти України, 1999. — с. 164-167.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті