Потенціал кластерного підходу у стимулюванні структурної модернізації національного господарства України

Автор(и)

  • O.I. Bilyi Інститут законодавства Верховної Ради України

Ключові слова:

кластер, кластерний підхід, структурна перебудова, «точки росту», «ареали економічного зростання», інноваційно- інвестиційний розвиток, сфера послуг, «індустрія здоров’я», галузево-секторальний підхід, інфраструктура, національна економіка

Анотація

У статті розглянуто переваги та потенційні можливості застосування кластерного підходу в процесі реалізації структурної перебудови національної економіки, виявлено роль кластерів у формуванні «точок росту» та «ареалів економічного зростання»; досліджено вплив кластерів на формування мультиплікативного ефекту стимулювання економічної активності, економічного зростання на регіональному та загальнонаціональному рівні національного господарства. Висвітлено потенціал задіяння механізму кластеризації в країнах ЄС, вплив кластерів на перспективи структурної модернізації європейської економіки на період до 2020 року, у т.ч. у сфері послуг, рекреації, туризму, «індустрії здоров’я». Визначено базові пріоритети формування кластерів в Україні у сфері послуг та на основі задіяння потенціалу секторально-галузевого підходу, розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності, формування сучасної інфраструктури. Виявлено вплив кластерних ініціатив на процеси структурної модернізації національного господарства України.

Біографія автора

O.I. Bilyi, Інститут законодавства Верховної Ради України

аспірант

Посилання

Лозинський І.Є. Теоретичні основи кластерного управління у вугільній галузі / І.Є. Лозинський // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2012. - № 2. – С. 61 – 64.

Биркович Т.І. Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід / Т.І. Биркович // Економіка та держава. – Жовтень 2012. – № 10. – С. 96 – 98.

Баришнікова Л.П. Використання кластерного підходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід) / Л.П. Баришнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 12 – 14.

Герасенко В.П. Развитие экономического кластерного зонирования по факторам человеческого потенциала в регионах Белоруси / В.П. Герасенко // С. 91 – 96.

Кириченко О.А., Вишівська Ю.І. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.А. Кириченко, Ю.І. Вишівська // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 5-6. – С. 27-32.

Ковальчук С. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України / С. Ковальчук // Економіст. – 2012. – № 10. – С. 27-32.

Porter Michael E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – November – December. – P.77 – 90.

Длугопольський О. Кластерна модель розвитку промислового виробництва як фактор ефективних структурних реформ / О.Длугопольський // Економічний часопис. – ХХІ. – № 2. – 2003. – С.1 – 8.

Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України / М.П.Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій / Матеріали конференції 1 – 2 листопада 2001 р. – Київ: Спілка економістів України, 2001. – С.25 – 33.

Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / Под ред. Е.М.Мельникова. – Минск: «ТЕСЕЙ», 2008. – 72 с.

Современные глобальные проблемы мировой политики / Под ред. М.М.Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.

«European Cluster Memorandum» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipyme.org/esES/SubvencionesAyudas/AEI/OtrasPoliticas/Documents/MemorandumEuropeoClusters.pdf

Corallia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.corallia.org/el.html

Medicon Valley Alliance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://showcase.homesandcommunities.co.uk/case-study/medicon-valleyalliancedenmarksweden

Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:www. kmu.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті