Вплив розвитку світової портової системи на діяльність морських портів України

Автор(и)

  • V. Baryshnikova ОНМУ, НИСИ в г. Одессе

Ключові слова:

портова система, комерційна діяльність, диверсифікованість портових послуг, розподільна діяльність, ковзаюча приватизація, портове співтовариство

Анотація

Морські порти сьогодні - це невід'ємна частина міжнародної транспортного ланцюжка і світової торгівлі. Коли розвиток національної економіки залежав від внутрішніх ринків, порти не грали такої важливої ролі. Процес глобалізації національних економік приводить держави до необхідності здійснювати макроекономічну політику, орієнтовану на експорт, що у свою чергу забезпечує істотний ріст обсягу зовнішньої торгівлі. У зв'язку з цим зростає значення портів і їхня роль у досягненні національних економічних цілей. Порт є також центром комерційних послуг, що роблять своїм користувачам комплекс послуг при перевалці вантажів, виступає в ролі центра індивідуального обслуговування, центра технічних послуг, екологічного центра. Крім того, при наявності сприятливих умов і підтримці уряду, порт може створити всі необхідні умови для розвитку промисловості у припортовій зоні. Іншими словами, сучасний порт - це транспортний вузол, центр послуг, база матеріально-технічного забезпечення торгівлі і промислового розвитку припортової зони. В останні десятиліття міжнародна торгівля перетворилася в основний рушій економічного росту багатьох країн, що докорінно змінило характер діяльності портів. Для них відкриваються нові можливості, але як усе нове, вони сполучені з великим ризиком, тому що порти стають частиною величезної конкурентної системи.

Біографія автора

V. Baryshnikova, ОНМУ, НИСИ в г. Одессе

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг на морском транспорте», старший научный сотрудник регионального филиала

Посилання

Меркт Е.В. Стратегические приоритеты развития мировой порто-вой системы // Розвиток методів управління та господарювання на морсь-кому транспорті.- Вип.7.- Одеса: ОГМУ, 2000.- С. 17-26.

Винников В.В. Проблемы комплексного развития морского транс-порта. – Одесса: Феникс, 2005 – 229 с.

Haralambidis H., Veenstra A. World wide experiences of Port Reform. - Oxford: University press, 1997. – 125 p.

Примачёв Н.Т. Вовк О.Ю. Эффективность функциональной дея-тельности предприятий морского траснпорта. – Одесса.: ИПРиЭЭИ, 2001. – 1247 с.

Совершенствование управления морскими торговыми портами. Учебное пособие / Чекаловец В.И., Колодин А.Л., Столяров Г.П. и др. – Одесса:ОНМУ, 2002. – 142 с.

Степанов О.Н. Стратегическое управление развитием морского порта.- Одесса:Астропринт, 2005. – 324 с.

Яровая Н.В. Экономико-организационные основы диверси-фикации деятельности морских торговых // Розвиток методів управління та господарювання на морському транспорті.- Вип.7.- Одеса: ОГМУ, 2000.- С.109-118.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті