Регіональні міжсекторні партнерства: інструмент стратегічної корпоративної філантропії.

Автор(и)

  • Ye.H. Panchenko ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
  • L.P. Petrashko ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, корпоративна філантропія, стратегічна корпоративна благодійність, інструменти стратегічної філантропії, регіональне між секторне партнерство

Анотація

Уточнено поняття стратегічної корпоративної філантропії, проаналізовані та оцінені практики реалізації корпоративної благодійності українських компаній, визначені методологічні підходи до формування регіонального між секторного партнерства в сфері корпоративної філантропії.

Біографії авторів

Ye.H. Panchenko, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту

L.P. Petrashko, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

Туркин С, Симпсон С. Социальное измерение в бизнесе. Бизнес. Общество. Власть. – М.: Красная площадь, 2001. – 96с.

Котлер Ф.,Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства/ Пер. з англ.. С.Яринич. – К.: Стандарт, 2005.- 302с.

Burlingame D. Corporate Philanthropy at the Crossroads. Indiana:1998

Salamon, Lester M. America’s Nonprofit Sector. A Primer. Second edition. The Independent Sector, 1999

Company Giving in Europe. A survey of different approaches to Community Involvement in Each of the Member States of the European Community with Case Studies of Good Practices. Brussels: European Foundation Centre, 1999

Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Автори: О.В. Безпалько, Ю.М. Галустян, А.В. Гулевська-Чернищ, Г.М, Лактіонова, Л,Б. Магдюк, Д.В. Непочатова, Л.М. Паливода/ за заг.ред. А.В. Гулевської-Черниш. – к.: Книга плюс, 2008. – 120с.

Практика благодійної діяльності бізнес – компаній в Україні: сучасний досвід (звіт за результатами дослідження) / Автори: А. Гулевська-Черниш, Д. Непочатова, Л. Паливода, С. Шендеровський; за заг. ред.. А.Гулевської-Черниш. – К.: Салютіс, 2010. – 60 с.

Благодійність бізнесу: корисно для себе – ефективно для інших. Інформаційно – методичний посібник /Автори: А.Гулевська – Черниш, О.Мацібох, Д.Мурашко, Д.Непочатова, Л.Паливода, Л.Сідєльник, Ю.Щербініна, Л.Ярошенко; за заг. ред.. А.Гулевської – Черниш, Д.Непочатової. – К.: Книга плюс, 2009. – 152 с.

Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная оценка и практика в Украине. – К.: ТЭФ ОЛБИ, 2008. – 160 с.

Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная оценка и практика в Украине. – К.: Оранта, 2007. – 138 с.

Принципи ефективної благодійності. Практичні рекомендації для благодійників/ Європейський центр фундацій. – К.: Український форум благодійників, 2008. – 10с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті