Стан інноваційної активності машинобудівних підприємств України

Автор(и)

  • M. Yakovenko ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

Ключові слова:

інновації, ступінь зносу, обладнання, промислові підприємства, технологічне відставання, інноваційна активність, наукові дослідження, кластер, основні фонди

Анотація

У роботі наведено стан інноваційної активності промислових підприємств. Зокрема визначено інноваційну активність машинобудівних підприємств. Наведено динаміку ступеню зносу технологічного обладнання машинобудівних підприємств. Наведено обсяги реалізованої за межами України інноваційної продукції машинобудівної галузі. Наведено динаміку обсягів витрат на інноваційну діяльність у машинобудівній галузі України. Зазначені проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні. Визначено низка перешкод і невирішених проблемних питань, що гальмують розвиток підприємств машинобудування базуючись на інноваційній моделі розвитку. Визначено, що на негативний інноваційний розвиток підприємств машинобудування впливають відсутність чіткого механізму фінансування, впровадження і реалізації нових технологій і технологічних рішень, скорочення наукових кадрів. Зроблено висновок,що підприємства машинобудування повинні більше розробляти власні технології і виробляти власне обладнання, для подолання проблем в інноваційному розвитку формувати інноваційні кластери.

Біографія автора

M. Yakovenko, ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

старший викладач

Посилання

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2007 році. //Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2008 році. //Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2009 році. //Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 році. //Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 20011 році. //Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 20012 році //Статистика науки та інновацій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Капранова Л.Г. Інновації як складова розвитку металургійної галузі України /Л.Г.Капранова //Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Одесса – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Одесса, РФ НИСИ в г. Донецк, 2008. – С. 770 – 776

Пожуєва Т.О. Інноваційний розвиток підприємства в конкурентному середовищі. / Т.О. Пожуєва Т.О. //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2.103

Воротін В. Є. Модифікація промислового сектору України як об’єкту державного управління: теоретичні питання. //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2.43-48

Собкевич О.В. Пріоритети та важелі державної політики підтримки інноваційного розвитку машинобудівної промисловості України. Аналітична записка /О.В. Собкевич, Є.В. Бєлашов [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1273/

Ховрак І.В. Інноваційна активність вітчизняних підприємств: сучасний стан та проблеми розвитку / І.В. Ховрак, П.С. Мельничук // Вісник чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2011. – випуск ІІ (42). – частина 1 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_37.pdf

Ягельська К.Ю. Інновації та інтелектуальний капітал в системі чинників випереджаючого економічного розвитку / К.Ю. Ягельська //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. 155

Сиволап Л.А. Інноваційний розвиток національної економіки / Т.О. Пожуєва Т.О. //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. 147

Анісімова О.М. Особливості формування інноваційної інфраструктури /О.М. Анісімова, О.І. Дідченко //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 655 – 662.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки