Перспективи розвитку технологічних парків України

Автор(и)

  • Е.V. Svidrak Донбаська державна машинобудівна академія

Ключові слова:

технологічний парк, інноваційні структури, інвестиції, інноваційна продукція, пільги

Анотація

Визначено перспективи розвитку технологічних парків в Україні, розглянуто можливість створення нових технологічних парків, проведено критичний аналіз змін нормативно-правової бази діяльності технопарків. Оцінюючи перспективи подальшої діяльності технопарків в Україні, необхідним є удосконалення законодавства щодо їх функціонування у питанні фінансової підтримки та цільових субсидій наданих державою, а також розглянути можливості створення нових технопарків з використанням існуючого наукового, кадрового та виробничого потенціалу. Доведено, що необхідним є детальний аналіз запропонованих груп технологічних парків на відповідність напрямку та наявність кадрового, наукового та фінансового потенціалів з метою створення на їх основі нових технологічних парків у відповідності до пріоритетних напрямків економічного розвитку держави.

Біографія автора

Е.V. Svidrak, Донбаська державна машинобудівна академія

асистент кафедри "Фінанси"

Посилання

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №40. – ст. 363. станом на 10.06.2013 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зарахування сум ввізного мита на спеціальних рахунках технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням» від 02.02.2011 №118. - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP110118.html.

Про стан діяльності технологічних парків, створених на базі установ НАН України // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, N 2. — С. 98- 101. — укр. - http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2654.

Туташинський В.І. Технологічні парки України: результати роботи та проблеми діяльності // Наука та інновації. — 2005. — Т. 1, №2. — С. 101-108. — укр. - http://scinn.nas.gov.ua/arhiv/02/Tutash.pdf.

Єгорова О.О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні // Наука та інновації. – 2012. - Т.8, №5. – С. 89-98.

Єпіфанова І.М., Ільченко О.Л. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави // Труды одесского политехнического университета, 2009. ISSN 20762429 – Вып. 1(33)-2(34). – С. 230 – 236.

Кривоус В.Б. Зони високих технологій в системі інноваційного розвитку ЄС та України / В.Б. Кривоус [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econindustry.org/arhiv/mag/2006/vip_02_33/st_33_18.pdf.

International Association of Science Parks statistics. – Mode access: - http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2.

Гончарова Н. Наука и инновационный бизнес // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №12 (30).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» №2756- VI від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 23, ст.160. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2756-17.

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №40. – ст. 363. станом на 01.02.2006 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991-14/ed20060201.

Указ № 128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/128/2013.

Скорочення загрожує 48 тисячам викладачів вищої школи - http://osvita.ua/vnz/news/35530/.

Нємець Л. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні / Л.Нємець, Н. Грищенко. - http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2682.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки