Теоретичні аспекти визначення категорії фінансовий потенціал підприємства

Автор(и)

  • L. Mamatova ГВУЗ « Приазовский государственный технический университет»

Ключові слова:

фінансовий потенціал, фінанси, потенціал, сукупний економічний потенціал, фінансові ресурси, майновий потенціал, потенційні фінансові можливості, стійкість

Анотація

У статті розглядається сутність категорії «фінансовий потенціал підприємства». Визначена роль фінансового потенціалу в сукупному економічному потенціалі підприємства. Розглянутий взаємозв'язок фінансового потенціалу з іншими складовими сукупного потенціалу підприємства. В даний час підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів. У зв'язку з цими умовами процесу аналізу фінансового потенціалу повинен передувати глибокий фінансовий аналіз функціонування підприємства по наступних питаннях: аналіз фінансового стану і визначення фінансових можливостей підприємства. Основні тенденції динаміки фінансового стану і підсумків діяльності підприємства можуть прогнозуватися з певною мірою точності шляхом поєднання формалізованих і неформалізованих засобів.

Біографія автора

L. Mamatova, ГВУЗ « Приазовский государственный технический университет»

аспирант

Посилання

Современный словарь иностранных слов: ок. 20 000 слов / под ред. Л. Н. Комарова. М.: Русский язык, 2000. 742 с.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

Волков A. M. Перспективное планирование финансовых ресурсов. М.: Финансы, 1976.

Толковый словарь русского языка: электронная версия 4-томного словаря / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Изд-во ЭТС, 1999 (+ CD-ROM).

Большая советская энциклопедия: В 30 т. Т. 20 / под ред. А. М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1975. 608 с.

Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1993. 432 с.

Фомин П.А., Старовойтов М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленных предприятий// http://www.cis2000.ru.

Ареф’ева О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф’ева, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки – 2008. - №7(85). – С. 71-76.

Краснокутська Н. Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії / Н. Краснокутська // Вісник КНТЕУ. – 2008. - №5. – С. 54-71.

Волков, А., Куликов, М., Марченко, А. Создание рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности – М.: Вершина, 2007. – 304 с.

Войцеховская, И.А. Потенциал предприятия как основа его конкурентоспособности // Проблемы современной экономики. – 2005. - №1. – С.27-35.

Банк, В.Р., Банк, С.В., Тараскина, А.В. Финансовый анализ: учеб. Пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 34 с.

Банчева, А. Управление финансовым потенциалом организации // Маркетинг. – 2007. – №4. – С. 24-34.

Фомин, П.А., Старовойтов, М.К. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленного предприятия // Среднее профессиональное образование. – 2002. - № 11. – С. 24-37.

Буханець В.В. Економічний механізм формування технічного потенціалу залізорудних підприємств: автореф. дис.. канд.. екон. наук: 08.06.01 / В.В. Буханець. – Кривий Ріг, 2005. - 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки