Фінансові розслідування: погляди щодо змісту та сфери застосування

Автор(и)

  • S. Lepskyy Національна академія внутрішніх справ

Ключові слова:

фінансові розслідування, фінансовий контроль, галузь знань, предмет, методологія

Анотація

У статті аналізується точка зору вчених щодо місця та предмету фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності, практика його застосування у розвинених країнах. Зазначено, що до предмету фінансових розслідувань як спеціалізованого особливого виду економічного аналізу входить фінансова складова злочинної діяльності. Саме вивчення фінансової складової на основі відповідної методики, технології та організації праці може суттєво допомогти правоохоронним органам при виявленні та розслідуванні практично любого злочину, пов’язаного з рухом фінансових ресурсів та слідами у вигляді фінансової інформації. В розвинених країнах набула потужного розвитку практика та її науково-методичне забезпечення, а також обґрунтування в межах діяльності суб’єктів господарської діяльності. Послуга «фінансових розслідувань» є достатньо розповсюдженою в сфері консалтингу. У багатьох консалтингових та аудиторських компаніях створені спеціалізовані підрозділи. У багатьох країнах фінансові розслідування виділяються в окрему сферу знань та практики по використанню економічних знань у протидії злочинності, що має фінансову складову. Незважаючи на зазначений рівень інтенсивності використання у практиці, поняття «фінансові розслідування» для вітчизняної науки практично невідоме. У науковій сфері відчувається нестача досліджень не лише у сфері застосування поняття, його предметі, суб’єктах, методиці та методології, а й щодо визначення сутності категорії.

Біографія автора

S. Lepskyy, Національна академія внутрішніх справ

здобувач кафедри економічної безпеки

Посилання

Американцы зовут нас в разведку (интервью Уильяма Фокса (Fincen) РГ) // Российская газета 09.09.2005 г.

Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. — Ростов н/Д: «Феникс», 2005. С.2.

Блинов Н.М., Крашенинников В.М., Есипов В.М. Финансовое расследование: принципы, методы анализа, практика: учебное пособие. - М.: РИО РТА. 1997.

Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы// Вестник Финансовой академии. - 2003.- № 1 (25). - С.25.

Робинсон Дж. Всемирная прачечная: террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 16.

Финансовое право для экономических специальностей: учебник / под общ. Ред. Проф. С.О. Шохина. - М.: КНОРУС, 2006. С. 46-56.;

Дмитренко Т.М. Финансовые расследования. Учебно-методический комплекс. Для студентов V курса Института экономической безопасности, обучающихся по специальности 06.04.00 «Финансы и кредит». — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004.

Кондратьева Е.А., Горюнов А.Р. К вопросу о выработке научного определения финансовых расследований // Вестник Финансовой академии. - 2003.- № 1 (25). - С.20- 23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки