Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку

Автор(и)

  • J. Kinchevskaya Донецкий национальный университет

Ключові слова:

глобалізація, стратегії економічного розвитку, стратегії розвитку, модифікація

Анотація

У статті розглядається теоретико-методологічна основа понять глобалізації та стратегій економічного розвитку країн. Визначено загальнометодологічні підходи у дослідженнях глобалізаційних процесів. Наведені основні тлумачення поняття «глобалізація», представлені різними авторами. Розглянуті класифікації стратегій економічного розвитку країн світу. Наведена еволюція процесу глобалізації. В існуючій статистичної звітності інформація по притоках ПІІ за групами економік за 1995-2011 гг., представляється у вигляді малюнку. Наведено моделі економічної трансформацій країн під впливом глобалізації, а також приведені основні переваги та недоліки цього процесу.

Біографія автора

J. Kinchevskaya, Донецкий национальный университет

аспирант кафедры «Международная экономика»

Посилання

Ведута Е. Н. Стратегия и экономическая политика государства. - М.: Академический проспект, 2004. — 456 с.

Евлакова И.А. Суперечливі наслідки глобалізації / И.Евлакова // Стратегії розвитку України: Науковий журнал. – 2004. – №3-4. – С. 278–281.

Евлакова И.А. Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації / И.Евлакова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – №6. – С. 90–97.

Спасов А.В. Трансформация национальных государств в условиях глобализа-ции / А.Спасов // Инновационная экономика в зеркале устойчивого развития: Сб. научн. тр. Ч. 2. Краснодар: Кубанский Государственный Университет - 2005. 0,12 п.л.;

Спасов А.В. Модель прогрессивной трансформации отечественной экономики / А.Спасов // Информационный листок №2005-27. – Краснодар, Центр научно-технической информации – 2005. 0,45 п.л.;

Транснациональные корпорации: Монография / Ф.В. Зиновьев, В.П. Бардзиловский, В.Е. Реутов, Т.А. Безземельная, И.Ф. Зиновьев, Г.В. Бережная , И.А. Евлакова ; Под ред. Ф.В. Зиновьева и В.Е. Реутова. – Симферополь: Таврия, 2007. – 220 с.

Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации 21 века / Ю. В. Яковец. – Москва: Экономика, 2011. – с. 382

FDI Statistics, [Electronic resource] / Access mode: www.unctad.org/fdistatistics

Levitt Th. The Globalization of Market // B. de Witt, R.Meyer (ed.). Strategy. Process, Content, Context. An International Perspective. - Minneapolis, St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco, 1994. - 482–489 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки