Тенденції розвитку ринку праці України в контексті міжнародних трансформацій.

Автор(и)

  • Е. Gaydash Донецький національний університет

Ключові слова:

ринок праці, рівень зайнятості, рівень безробіття, приховане безробіття, регулювання ринку праці

Анотація

Гайдаш О.С. Тенденції розвитку ринку праці України в контексті міжнародних трансформацій. У статті досліджено основні показники розвитку українського ринку праці, зокрема рівні зайнятості і безробіття, показник навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце. На основі проведеного аналізу виявлено значні диспропорції у структурі попиту і пропозиції робочої сили. Проаналізовано явище прихованого безробіття як одне з головних проблем розвитку ринку праці України. Визначено перспективні напрямки удосконалення регулювання ринку праці.

Біографія автора

Е. Gaydash, Донецький національний університет

аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Дубчак Є.С. Особливості формування ринку праці в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki/students/2011_elektron_Economika.pdf

Карпухно І.О., Колесник І.В. Проблеми сучасного розвитку ринку праці України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=523

Мартин О.М. Особливості прихованого безробіття на ринку праці України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/13_2/202_Martyn_13_2.pdf

Толстеньова А.С. Аналіз сучасного стану безробіття в Україні та перспективи його мінімізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58691.doc.htm

Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Бреус С.В., Пінчук Ю.Б. Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, С.В. Бреус, Ю.Б.Пінчук // Ринок праці та зайнятість населення. – 2012. - №1. – С.5-8.

Ринок праці у 2009 р. : [доповідь] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Ринок праці у 2011 р. : [доповідь] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Основні показники ринку праці України (річні дані) : [статистична інформація] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Наукові записки