Зарубіжний досвід регулювання гендерної ситуації на ринку праці України.

Автор(и)

  • D.Y. Shulzhenko Донецкий национальный университет
  • V. Zolotko Донецкий национальный университет

Ключові слова:

гендерна політика, ринок праці, гендерна рівність, рівень зайнятості населення, заробітна плата, економічно активне населення

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України в гендерному аспекті, виявлено основні проблеми, що підтверджується статистичним матеріалом, і їх наслідки для економіки країни, сформульовані рекомендації щодо вдосконалення гендерної політики на основі заходів, що застосовуються в Швеції, Фінляндії, Нідерландах. Зроблено висновок, що доцільним є створення наукових структур, які займатимуться розробкою методів гендерної політики, підвищення знань у населення про користь даної політики, заохочення підприємців, які успішно реалізовують принципи гендерної рівності на місцях.

Біографія автора

D.Y. Shulzhenko, Донецкий национальный университет

аспирант кафедры «Международная экономика»

Посилання

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000г [Текст на русаком языке] /Генеральная Ассамблея ООН. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_621

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834 Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року [Текст]: офіційне видання / Кабінет Міністрів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1834-2006-%D0%BF

Кормич Л. І. Сучасні моделі гендерної політики та перспективи їх впровадження в Україні / Л. І Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2011. – № 43. – С. 3-9.

Ляпунова Н.М. Актуальність вирішення гендерного питання в українському суспільстві/ Н.М. Ляпунова, А.В. Власова// Науковий вісник КУЕІТУ. Нові технології. – 2011. – № 4 (34). – С. 129-134.

Статистичні щорічники України за 2007-2011рр./ Держ. Комітет статистики України; за ред. О.Г.Осауленка [Електроный ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Advancement of Gender Statistics/ United Nations Statistics Division [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://unstats.un.org/unsd/demographic/Gender/default.htm

Бабюк Ю.О. Застосування досвіду гендерної політики країн розвиненої демократії в Україні / О.Ю. Бабюк // Гілея:науковий вісник. – 2011. - №46.

Воронько Л.О. Принципи гендерної політики в системі державного управління: поняття, сутність, характеристика / Л.О. Воронько // Державне управління: теорія так практика. – 2012. – №1. – С.1-16.

Максименко Н.В. Ґендерна рівність: проблеми становлення та дотримання / Максименко Н.В. // Форум права. – 2011. – №2. - С.551- 555.

Данные Европейского комитета статистики об уровне женской занятости. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30da29a5278b70804b36943cb8714e05424b.e34MbxeSaxaSc40LbNi MbxeNahyOe0?tab=table&plugin=0&pcode=tsdec420&language=en

Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов//Московский центр гендерных исследований. – 2008г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gender.ru/pages/news/events/book_grvsm.p

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті