Інвестиційний потенціал галузі: теоретичні підходи щодо визначення суті.

Автор(и)

  • N.E. Shvetzova ДонНУ

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційний потенціал, національна економіка, галузь, регіон, економічний розвиток

Анотація

В роботі обґрунтована актуальність вивчення проблеми інвестиційного потенціалу, оскільки саме інвестиційний потенціал є фундаментальною основою розвитку національної економіки. Здійснено критичний аналіз поняття «потенціал», розглянуто різні підходи щодо визначення його сутності як в аспекті наявності ресурсів, в аспекті наявності можливостей, так і в аспекті здатності досягнення мети. Систематизовано підходи щодо визначення економічної категорії «інвестиції». На основі проведеного аналізу сформулювало авторське визначення дефініції «інвестиції». Систематизовано теоретичні підходи щодо визначення сутності поняття «інвестиційний потенціал». Сформульовано авторське визначення економічної категорії «інвестиційний потенціал». Представлено система взаємозв’язків інвестиційного потенціалу підприємства, регіону, галузі та економіки в цілому.

Біографія автора

N.E. Shvetzova, ДонНУ

аспирант кафедры экономической теории

Посилання

Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования.- М.: Феникс. – 2002. –352с.

Макух Т.О. Інвестиційний потенціал як фактор підвищення ефективності використання фінансових ресурсів /Т.О. Макух// Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 67-77

Матвєєв В.В. Маркетинг регіонів: інвестиційний аспекти / В. Матвєєв, В. Щелкунов, В. Бондаренко, Ю.Каракай, В. Грамотнєв. – Київ: Наук. думка, 2005. – 176с.

Лосева С. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и управление инвестиционный процессом/ С. Лосева, В. Зубкова // Економіст. – №11. – 200. – С. 52 – 54.

Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства // Стратегічні пріоритети. – 2007. – №1 (2). – С. 120-124.

Гриньова В.М. Інвестування: підруч. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.: Знання. – 2008. – С. 358.

Егоров А.И. Институционализм: инвестиционный потенциал: формирование и реализация / А.И. Егоров. – Х., 2007. – 188с.

Покатаєва К.П. Теоритичні основи визначення категорій «інвестиційний потенціал» та «інвестиційна привабливість» / К.П. Покатаєва // Сб. науч. тр. «Коммунальное хозяйство городов». – Серія: технічні науки. – 2007. – Вип.75. – С.264

Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економика. Фінанси. Право – 2008. – №3. – С. 11-15; №5. – С. 6-7.

І.В. Юхновський. Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрямки формування /І.В.Юхновський //Економіка. – 2012.

Дорошенко Ю.А., Быков К.С. Систематизация факторов инвестиционной деятельности в целях построения регрессионных моделей // Российское предпринимательство. – 2010. – № 3 Вып. 1 (154). – С. 48-52.

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер. – 2000. – 160 с.

Намлієва Н.В. Регламентація системи управління інвестиційним потенціалом підприємств [Електронний ресурс ] / Н.В. Намлієва // Материалы Междунар. интернет-конф. «Современное состояния и перспективы развития права», секція 16 Финансово-правовые аспекты государственного регулирования инвестиционной деятельности, 28 окт.2009 г. – Режим доступу: http://ndifp.asta.edu.ua/index.php?topic=47.0

Юхновський І.В. Сутність та структура інноваціно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підході та напрямки формування / І.В. Юхновський // Український соціум. – 2010. – №2. – С. 159-172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті