Вплив глобалізації на тенденції розвитку системи вищої освіти.

Автор(и)

  • M.R. Terovanesov Донецкий институт железнодорожного транспорта Украинской государственной академии железнодорожного транспорта

Ключові слова:

глобалізація, вища освіта, інтеграція, комерціалізація, академічна мобільність

Анотація

У статті розглядаються проблеми впливу глобальних процесів на розвиток системи вищої освіти. Проведено дослідження основних ознак глобалізації в освіті. Виділена академічна мобільність як основна форма інтеграції у вищій школі. Наведена статистика студентської мобільності країн ЧЕС та зроблений порівняльний аналіз. Розглянуто позитивні і негативні сторони процесів інтеграції на основі даних міжнародної статистики. Звернено увагу на основні фактори, що визначають академічну мобільність, її позитивні та негативні боки. Підкреслено вплив комерціалізації, наслідком якої є зростаюча конкуренція між освітніми системами різних країн. Негативний вплив комерціалізації полягає в загрозі деградації освітніх систем держав, що відстають в економічному розвитку. Зроблено висновок про те, що прагнення держав до співпраці в освітній сфері, що зумовлено глобальними змінами в світовому освітньому просторі, має поєднуватися із захистом національної освітньої системи від руйнування і втрати ідентичності.

Біографія автора

M.R. Terovanesov, Донецкий институт железнодорожного транспорта Украинской государственной академии железнодорожного транспорта

к.т.н., доцент

Посилання

Altbach Ph.G., Knicht J. The internationalization of higher education: motivation and realities / Ph.G.Altbach, J.Knicht // The NEA 2006. Almanac of Higher Education.– P. 3-10.

Астахова В. И. Основные тенденции развития академической мобильности украинских студентов / В.И.Астахова // Академическая мобильность – важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ.конф., Харьков, 16–19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. облгосадминистрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.] –Харьков : Изд-во НУА, 2010. – 364 с.

Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / Под ред. В.И. Байденко. – М.: Исследоват. центр проблем качества подгот. спец., 2010. – 352 с.

Борисова М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація університетської освіти в Канаді / М.В.Борисова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школі. – 2009. – №2. – С.56-60.

Всемирный доклад по образованию 2007. Сравнение мировой статистики в области образования. / Институт Статистики ЮНЕСКО, 2007.– 207с.

Данилишин Б.М. Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти / Б.М. Данилишин, В.I. Куценко // Вісник НАН України. – 2005. – № 9. – С. 26 –35

Жижко Т.А. Університетська освіта в умовах глобалізаційних викликів сучасного світу / Т.А.Жижко // ”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010.—Вип. 40 (10). – С.134-148.

Ивановский З. В. Высшее образование в условиях глобализации / З.В. Ивановский // Глобализация и гуманитарное знание. – 2006. – №1 – С.109-114.

Иноземцев В. Л. Вестернизация как глобализация и "глобализация" как американизация / В. Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 2004. – №4. – С.58 – 69.

Кадієвська І.А. Філософія освіти в умовах глобалізації сучасного українського суспільства // Культура народов Причерноморья – Симферополь: Межвузовский центр «Крым». – 2009. – №155. –С.146-148.

Колесник Л.А. Международная академическая мобильность студентов [Електронний ресурс] / Л.А.Колесник // Образовательно- научно-производственный портал «Рудана». – 2012. – Режим доступа: http://rudana.in.ua/showanalit_40_.htm.

Петрович О.Г. Глобализация системы высшего образования России: основные направления деятельности / О.Г. Петрович // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. Политология». – 2009. – Т.9. – Вып. 2. – С. 31– 34.

Показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року /Державний комiтет статистики України [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ Monday, 17 January 2013 22:02:05.

Саргсян А.Л. Вища освіта у Великій Британії та зарубіжних країнах / А.Л.Саргсян // Вісн.Луган.держ.пед.ун-ту імені Тараса Шевченка: (Педагогічні науки). — 2006. — №101. — С. 14—18.

Трохимець О.І Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації / О. І. Трохимець // Економіка та підприємництво. Держава та регіони. – 2009. – №1. – С. 214-218.

Штатская Т.В. Глобализация образования / Т.В. Штатская // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 11 – С. 65-65.

Xavier Sala-i-Martin. The Global Competitiveness Report 2010–2011 / World Economic Forum Geneva, Switzerland, 2010. – 501 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті