Посилення інноваційної активності в ненафтовому секторі Азербайджану

Автор(и)

  • R.P. Sultanova Институт Экономики НАН Азербайджана

Ключові слова:

ненафтовий сектор, галузь, економіка, інноваційна активність, конкурентоспроможність, експортооріентірованность

Анотація

У статті наголошується, що інноваційний розвиток економіки залежить від ступеня розвитку ненафтової галузі країни. Далі дається аналіз сучасного стану розвитку ненафтового сектора республіки. В основному характеризується стан розвитку таких галузей ненафтового сектора, як хімічній промисловості, машинобудуванні, чорної і кольорової металургії. Однак, незважаючи на досягнуті успіхи в розвитку цих галузей, підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції в ненафтовому секторі республіки залишається основним завданням. Відзначається, що подальший розвиток ненафтової галузі, підвищення конкурентоспроможності її продукції і експортоорієнтованості залежить від проведення низки робіт у цьому напрямку. Автором дано конкретні рекомендації щодо посилення інноваційної активності в ненафтовому секторі республіки.

Біографія автора

R.P. Sultanova, Институт Экономики НАН Азербайджана

зав. отделом, д.э.н., профессор

Посилання

Надиров А.А. Вопросы развития экономики суверенного Азербайджана. Баку: Элм, 2001, 452 с.

Самед-заде З.А. Внешнеэкономические связи Азербайджана //Экономика и жизнь, 1991, №2, стр.3-8.

Нуриев А.Х. Комплексное совершенствование экономической и административно-территориальной структуры Азербайджанской Республики. Баку: Элм, 1991, 74 с.

Алиев А.Г. Мировая экономика: проблемы современной эпохи. Баку: Изд-во Экономического Университета, 2003, 455 с.

Гусейнов Т.А. Экономика промышленности. Баку: Азернешр, 2000.667 с.

Распоряжение Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О плане мероприятий по стимулированию экспорта ненефтяной продукции в Азербайджанской Республике в 2011-2013 гг.» , №40s от 08 февраля 2011 года.

Указ Президента Азербайджанской Республики «О создании в г. Баку Балаханского Промышленного Парка» и «О создании Сумгаитского Химического Промышленного Парка», № 548 от 21 декабря 2011 г.

Отчёт о деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики в 2012 году. Баку: Кабинет Министров Азербайджанской Республики, 422 с.

Статистические показатели Азербайджана в 2011 г. Баку: Сяда, 2012, стр. 15, 25.

Прогнозные показатели и концепция по экономическому и социальному развитию Азербайджанской Республики в 2013 году и на будущие три года. Баку: Изд-во Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 2013, 100 с.

Государственный бюджет Азербайджанской Республики в 2012 году. Баку: Изд-во «Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», 2011, 113 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті