Особливості розвитку кластерів в Україні та їх вплив на структурну модернізацію національного господарства.

Автор(и)

  • V. Rusan Національний інститут стратегічних досліджень

Ключові слова:

кластер, модернізація, структурний економічний розвиток, державна політика, національне господарство

Анотація

У статті представлено теоретико-методологічне обґрунтування поняття кластер а також світовий досвід розвитку кластерного руху, зокрема, досвід країн ЄС свідчить, що кластеризація є однією з умов підвищення конкурентоспроможності економіки держави. Всі державні ініціативи в світовій кластерній політиці спрямовані в першу чергу на підтримку потужних і креативних компаній, створенню сприятливого середовища, в якому слабкі підприємства мали б можливість підвищувати свою конкурентоспроможність. Крім того, реалізація кластерних ініціатив можлива лише за умови активізації державної політики у сфері кластеризації та створення сприятливого макроекономічного, інформаційного та правового середовища. Розглянуто вітчизняний стан розвитку кластерів та проблеми, що стримують їх розвиток на державному та регіональному рівнях. Доводиться, що розвиток кластерів є одним з пріоритетів регіональної економічної політики визнано одним із найважливіших напрямів у стратегіях розвитку багатьох регіонів, а нинішня ситуація, коли ініціаторами створення кластерів виступають дрібні товаровиробники, не є перспективною. Запропоновані основні напрями державної політики щодо розвитку та успішного функціонування кластерів та їх вплив на структурний модернізацію економіки.

Біографія автора

V. Rusan, Національний інститут стратегічних досліджень

к.е.н, с.н.с, завідувач сектору аграрних та земельних відносин відділу секторальної економіки

Посилання

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 31-35.

Чужиков В.І. Кластерна політика Європейського Союзу / В.І. Чужиков, О.Д. Лук’яненко // Економіка України. – 2013. – № 2(615). – С. 81-91.

Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 3-13.

The Concept of Cluster and Cluster Policies And Their Role For Competitiveness And Innovation: Main Statistical Results And Lessons Learned [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/clusters-working-document-sec-2008- 2635_en.pdf.

Ткаченко В.Г. Кластеры в системе аграрного производства: сущность и значение в реализации инновационной политики государства. / В.Г. Ткаченко, В.И. Богачёв // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 183-184.

Агрокомплекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.ilyich.com.ua/steel/agrarian

Концепція створення кластерів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=499&Itemid=33.

Біла С.О. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні / С.О. Біла, Жаліло Я.А., Жук В.І. та ін. – К. : НІСД, 2011. – 47 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті