Сучасні тенденції розвитку світового інвестиційного процесу

Автор(и)

  • N. Navrotskaya Академія митної служби України

Ключові слова:

інвестиційний процес, міжнародна інвестиційна діяльність (МІД), транснаціональні корпорації (ТНК), рух капіталу, інституціоналізація, глобалізація

Анотація

У статті досліджені та узагальнені новітні тенденції розвитку світових інвестиційних процесів в контексті глобального економічного розвитку. Проведено узагальнення основних сучасних тенденцій розвитку інвестиційного процесу за наступними напрямками: продуктивний розвиток та забезпечення конкуренції; збереження та захист умов життєдіяльності та відтворення (протидії глобальним природним, техногенним і іншим загрозливим явищам); деформація розвитку та інституціоналізація. Проаналізовані основні структурні зрушення, які відбулись протягом останніх 10 років в рамках тенденцій, що були досліджені.

Біографія автора

N. Navrotskaya, Академія митної служби України

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки

Посилання

Розраховано по: World Economic Outlook Database [Електроний ресурс] // IMF : [сайт] – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx – Назва з екрану.

Розраховано по: BIS statistics [Електроний ресурс] // Bank for international Settlements : [сайт] – Режим доступу: http://www.bis.org/statistics/index.htm. – Назва з екрану.

Розраховано по: Dealogic : [сайт] – Режим доступу: http://www.dealogic.com/ – Назва з екрану.

Розраховано по: Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) Sifma : [сайт] – Режим доступу: http://www.sifma.org/research/ – Назва з екрану.

Розраховано по: Standard & Poor’s : [сайт] – Режим доступу: http://www.standardandpoors.com/home/en/us – Назва з екрану.

Розраховано по: Balance of Payments [Електроний ресурс] // IMF : [сайт] – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx. – Назва з екрану.

Розраховано по: UNCTADstat [Електроний ресурс] // UNCTAD : [сайт] – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en. – Назва з екрану.

Розраховано по: McKinsey Global Institute [Електроний ресурс] // McKinsey&Company [сайт] – Режим доступу : http://www.mckinsey.com/insights/mgi. – Назва з екрану;

Розраховано по: World investment report: 2004, 2008, 2012 [Електронний ресурс] // UNCTAD : [сайт] — Режим доступу : http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Full-en.pdf — Назва з екрану.

Розраховано по: UNCTAD, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services. Table III. 1. [Електроний ресурс] // UNCTAD : [сайт] – Режим доступу: http://unctad.org/en/Docs/wir2004_en.pdf – Назва з екрану.

Farewell to cheap capital? The implications of long-term shifts in global investment and saving. - December 2010 Електроний ресурс] // McKinsey&Company [сайт] – Режим доступу : http://www.mckinsey.com/insights/global_capital_markets/farewell_cheap_capital – Назва з екрану.

Головнин В. Положили на рельсы / В. Головнин // Новая газета. – 10.07.2013. – № 74. – С. 21.

Звіт про Конкурентоспроможність України 2009 [Електронный ресурс] // Фонд «Ефективне управління» : [сайт] – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/Final_Ukr_2009.pdf – Назва з екрану.

Навроцька Н.А. Конкурентоспроможність української економіки в умовах глобалізації [Текст] / Н.А. Навроцька // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 2. Том 1. – С. 278–286. (Серія: Економіка і право.)

Федулова Л. Технологічний розвиток економіки [Текст]/ Л.І. Федулова // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 4–11.

World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D [Електроний ресурс] // UNCTAD : [сайт] – Режим доступу: http://unctad.org/en/Docs/wir2005_en.pdf – Назва з екрану.

World Investment Report 2011: Non-equity Modes of International Production and Development. [Електроний ресурс] // UNCTAD : [сайт] – Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2011_en.pdf ‒ Назва з екрану.

Розраховано по: World Investment Report: 2007; 2008; 2010; 2011 [Електронний ресурс].- // UNCTAD : [сайт] Режим доступу: http://www.unctad.org. – Назва з екрану.

Навроцька Н.А. Еволюція функцій інвестицій в міжнародному інвестиційному процесі [Текст] / Н.А. Навроцька // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К. : НАУ, 2012. − № 3. − С.174-177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті