Факторний аналіз ділової активності металургійного підприємства.

Автор(и)

  • T. Logutova Приазовський державний технічний університету

Ключові слова:

аналіз, ділова активність, металургія, чинники впливу, економічний потенціал

Анотація

Досліджуються основні аспекти аналізу ділової активності підприємств. Акцентується увага на основних моментах методики ділової активності. Сформовано систему показників, які деталізують критерії оцінки ділової активності підприємства. Проаналізовано основні фінансові показники ділової активності підприємства, їх співвідношення, дана оцінка оборотності ресурсів підприємства і ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Для аналізу ділової активності підприємства використовується система показників, що розраховуються за даними фінансової (бухгалтерською) звітності. Також визначені складові аналізу ділової активності та чинники впливу на ділову активність промислового підприємства. У даній статті наводяться основні проблеми, з якими стикаються підприємства в процесі управління діловою активністю, а так само описуються шляхи їх усунення.

Біографія автора

T. Logutova, Приазовський державний технічний університету

д.е.н., професор, завідувач кафедри інноватики і управління

Посилання

Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций.-М.: Инфа-М, 1999.-219с.

Большой экономический словарь. Под ред. А.Н. Азрилияна. Издание третье, стереотипное.-Москва: Институт новой экономики, 1998. - 864с.

Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/Пер. с англ. В.Лукашевича и др. Под общ. Ред. В.Лукашевича, М. Ярцева.-С.П.: Оркестр, 1994. -496с.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Макроэкономика (пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. Б. Лисовика и др.), С-Пб., «Литера Плюс», 1994. – 405с.

Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса. К.: Либра, 1995.- 248с.

Ковалев В.В. Введение в менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999.- 768с.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.-М.: Инфа-М, 1995.-176с.

Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учебник. –М.: Проспект, 2000.-424с.

Моисеева Н, Конышева М.. Маркетинговая активность// Маркетинг. – 1999. –№6.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:2-е изд.,перераб. И доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. – 498с.

Прыкин Б.В. Экономический анализ преприятия: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2000.-360с.

Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятия: Учебное пособие. – Симферополь: «КАПКС», 2002. – 271с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-09

Номер

Розділ

Статті