Інноваційні методи кредитування корпоративного сектору економіки в умовах динамічного зовнішнього середовища

Автор(и)

  • М. Kuzheliev Донецький національний університет
  • S. Stabias Донецький національний університет

Ключові слова:

кредитування, корпорація, корпоративний сектор, факторинг, динамічне зовнішнє середовище

Анотація

У статті розглянуто актуальні аспекти залучення капіталу у корпоративний сектор економіки в умовах світової фінансової кризи, коли менеджмент національних корпорацій зіткнувся з завданням пошуку додаткових джерел фінансування. На підставі статистичних даних з’ясовано, що традиційні інструменти залучення ресурсів – банківські кредити для багатьох українських підприємств на сьогодні не є доступними. Тому питання функціонування та вдосконалення вітчизняної системи кредитування корпоративних структур мають важливе значення, вимагають постійного розвитку і вдосконалення. Досліджено теоретичні засади кредитування корпоративного сектору економіки. Проаналізовано тенденції розвитку методів кредитування корпоративного сектору економіки та виділено недоліки його функціонування. Запропоновано концепцію вдосконалення механізму кредитування корпоративного сектору економіки, яка може використовуватися на практиці підприємствами реального сектору економіки.

Біографії авторів

М. Kuzheliev, Донецький національний університет

д. е. н., доцент кафедри фінансів и банківської справи

S. Stabias, Донецький національний університет

здобувач

Посилання

Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа: [підручник] / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

Гладких В.В. Ринкова позиція банків в умовах ринкової конкуренції / В.В. Гладких // Вісник Національно банку України. - 2007. – № 9. – С. 5-12.

Науменкова С. Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору / С. Науменкова // Вісник Національно банку України. – 2011. – № 12. – С. 4-11.

Реверчук С.К. Гроші та кредит: [підручник] / С.К. Реверчук [та ін.]. – К.: Знання, 2011. – 382 с.

Федірко В.В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки / В.В. Федірко // Економічний форум. – 2011. – № 2. – С. 117-121.

Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.

Кейлер В.А. Экономика предприятия / В.А. Кейлер. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 132 с.

Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19 вересня 1991 р. / Верховна Рада України // Загальне законодавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Кужелєв М.О. Концептуальні основи розвитку корпоративних відносин: [монографія] / М.О. Кужелєв. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 260 с.

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

Про банки і банківську діяльність: закон України №2121-ІІІ від 07.12.2000 / Верховна Рада України // Загальне законодавство [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/allinfo.

Кужелєв М.О. Місце банківської системи в структурному регулюванні економіки України / М.О. Кужелєв, І.Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - Серія «Економічні науки». – 2007. – № 1 (21). – С.125-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті