Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі

Автор(и)

  • I.I. Knyazhenko Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Ключові слова:

агропродовольча система, державне регулювання, регіональні аспекти державної підтримки, економічна ефективність, інтервенційні ціни

Анотація

У статті досліджено економічну ефективність державного регулювання агропродовольчої системи з виробництва продукції харчування за умов урахування регіональної діяльності. За результатами аналізу впливу державної підтримки на валове виробництво продукції рослинництва у 24 областях України встановлено функціональну лінійну залежність валового виробництва зернових регіонами України від рівня державної підтримки зі співвідношенням 37 : 1, що свідчить про стимулюючий характер самої підтримки для великотоварних виробників. Розроблена модель ранжування регіонів України за комплексним рейтингом, шістьома економічними показниками, за якими по ретроспективним даним визначається спрямованість їх ефективної діяльності в рослинництві або тваринництві за видами виробляємої продукції. Визначено економічну доцільність переходу від дворазової сплати державою вартості продукції рослинництва при форвардних закупівлях у співвідношенні 50% : 50% до триразової – 25% : 25% :50% з економічною ефективністю більше 20 млн грн. на рік

Біографія автора

I.I. Knyazhenko, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

доцент кафедри менеджменту

Посилання

Старостенко Г.Г. Національна економіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Г. Старостенко, О. В. Онишко, Т. В. Поснова; Національний ун-т податкової служби України. – К.; Ліра – К, 2011.- 429 с.

Пасенко.Г.П. Наукові засади дослідження і оцінки ефективності державного регулювання аграрних відносин / Г.П. Пасенко // Теорія та практика державного управління. – Харків: ХРІУ НАДУ. - 2011.- Вип. 3(34). - С.368 – 379.

Маслак П. В. Критерії ефективності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки / С.П.Маслак // Вісник Житомирського національного аграрного університету.- 2011.-№ 2 (29) т.2.-С.75 – 83.

Ткачук І.В. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств / І. В. Ткачук // Облік і фінанси АПК. – 2011. - №2. – 102- 105.

Діброва А. Д. Ефективність державної підтримки виробництва продукції тваринництва в Україні /А. Д. Діброва// Економіка АПК.-2010.- № 9 С. 54-60.

Зинченко А. П. Аграрная политика: учебное пособие / Зинченко А.П., Назаренко В. И., Шайкин В. В. и др.; под ред. А. П. Зинченко.- М., Колос, 2004.-304 с.

Українська модель аграрного ринку та її соціоекономічна переорієнтація: наукова доповідь. / [ О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гурова та ін.]; за ред.. В. М. Гейця, О. М. Прокопи, І. В. Прокопи;.НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. − К., 2012. – 56 с.

Русан В. М. Організаційно - економічні інструменти державної аграрної політики в Україні: аналітична доповідь. / [В .М. Русан, О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко]; Національний інститут стратегічних досліджень. − К., 2012. – 31с.

Маєвський В. С. Державна підтримка економіки агропродовольчої системи:страхування ризиків / В.С.Маєвський, І.І.Княженко // Прометей. –Донецьк: Юго – Восток, 2012.−Вип. 3 (39).–.с. 186 –192.

Антипов І. В. Проектний аналіз: навчальний посібник / І. В. Антипов. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 293 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті