Проблеми інтеграції України з країнами Чорноморської економічної співдружності

Автор(и)

  • I. Karpukhno Донецький національний університет

Ключові слова:

інтеграція, співдружність, міжнародне об’єднання, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний баланс, економічний взаємозв’язок, економічна взаємодія, економічна взаємозалежність

Анотація

У статті досліджуються основні проблеми інтеграції та тенденції взаємодії України з країнами Чорноморської економічної співдружності (ЧЕС). Розглянуто особливості участі Україні в іншій міжнародній економічній організації субрегіонального характеру - Співдружності Незалежних Держав. Аналізується специфіка та особливості зовнішньої політики України щодо розвитку інтеграційних процесів. Приділено увагу таким категоріям, як економічний взаємозв’язок, економічна взаємодія та економічна взаємозалежність. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі України та динаміку сальдо зовнішньоторговельного балансу України. У зв’язку з питаннями інтеграції України в міжнародні об’єднання проаналізовано географічну структуру зовнішньої торгівлі України і виділено найбільш впливових економічних агентів. Економічна інтеграція є одним із факторів, що впливає на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі країни. Розглянуто особливості та перспективи розширення співробітництва України з країнами ЧЕС в соціально-економічній сфері. Одним з важливих напрямів виділено зміцнення координації й співробітництва країн ЧЕС в енергетичній області.

Біографія автора

I. Karpukhno, Донецький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії

Посилання

Ганущак-Єфіменко Л.М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 3 (141). – С.70-77.

Грищенко І.М. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості / І.М. Грищенко, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 1 (139). – С. 58-70.

Дедяєва Л.М. Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу України / Л.М. Дедяєва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012.- № 2. – С. 171-175.

Короткова Д.О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації / Д.О.Короткова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 4 (142). – С. 47-51.

Онищенко В.П. Україна на роздоріжжі інтеграції / В.П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012.- № 5. – С. 5-12.

Пєнська І.О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України / І. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. - № 3. – С.6-10.

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки / Н.В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. - № 4. – С. 38-42.

Саттарова С. Формирование национальной экономики / С.Саттарова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 2 (140). – С. 331- 342.

Смирнов І.Г. Соціальні виклики глобалізації: український контекст / І.Г. Смирнов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2012. - № 1. – С.61-70.

Чугаєнко Ю.О. Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави / Ю.О.Чугаєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 3 (141). – С. 59-69.

Хвесик М.А. Управление развитием национальной экономики в контексте действия глобальних процессов / М.А. Хвесик / Экономика Украины. – 2013. - № 3 (608). – С. 4-16.

Экспорт и импорт Украины [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/eximp.php

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/rus/economy/trade//7054.html

The Economist Intelligence Unit’s index of democracy [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economist.com/media/pdf/democracy_index_2007_v3.pdf

Либман А.М., Хейфец Б.А. Экспансия российского капитала в страны СНГ. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 367 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті