Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні.

Автор(и)

  • A.V. Kalinin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

венчурна індустрія, венчурне фінансування, венчурне підприємництво, венчурний бізнес, бізнес-ідея, венчурний фонд, інновація

Анотація

У статті розглядається перспективність використання венчурного капіталу. Він являє собою сполучну ланку між носіями капіталу і носіями технологій, вирішуючи тим самим проблему фінансової недостатності в секторі стартують інноваційних проектів. Визначено необхідність перегляду основних орієнтирів в економічному розвитку країни, а саме поступовий відхід від сировинної залежності в галузі глибокої переробки природних ресурсів, виробництво високотехнологічних, конкурентоспроможних продуктів, розвиток інфраструктури, задіявши невикористану інноваційний потенціал. Основне значення на цьому етапі має фінансування нових інноваційних компаній. Як показує досвід більшості індустріально розвинених країн світу, одним з основних інструментів, що забезпечують інноваційний розвиток, є венчурний капітал. Виділено класифікаційні ознаки, відповідно до яких розроблено класифікацію венчурного фінансування, що виникають при венчурному фінансуванні; сформульовані специфічні напрями щодо обмеження ризиків, що виникають при венчурному фінансуванні, в залежності від того, на якому етапі венчурного процесу знаходиться інноваційний проект.

Біографія автора

A.V. Kalinin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств

Посилання

Арестархов О. Венчурные фонды в Украине: чем занимаются, чего хотят / О. Арестархов // Бизнес. – 2003. – № 46 (565). – С. 33–42.

Баранецький І.О. Особливості та перспективи розвитку венчурного підприємництва в Україні /І.О. Баранецький// Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 4. – С. 46-53.

Варфоломєєва В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення /В.О. Варфоломєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 121-128.

Коптівши В. Інноваційні процеси та венчурне фінансування /В. Ковпівши, В. Солодів, О. Левін// Електронний ресурс. − Режим доступу: http://www.novekolo.info/ua/news/publications/? m=publications& c=view& t=rec&id=1034

Коршунова І.В. Фінансове забезпечення венчурного інвестування в регіоні. /І.В. Коршунова// Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_38/35.htm.

Цихан Т.В. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системи /Т.В. Цихан// Теория и практика управления. − №11. − 2004. С. 45-49.

Шевцов А. Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання. / А. Шевцов, Р. Бондарчук, О. Гриненко // – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/ june2009/ 6.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті