Розробка методики розрахунку еколого-економічного розвитку країн

Автор(и)

  • V. M. Dubel Донецький національний університет

Ключові слова:

глобалізація, еколого-економічний розвиток, моделі розвитку, методика розрахунку рівня еколого-економічного розвитку, рівень екологічного розвитку, рівень економічного розвитку, рівень соціального розвитку, трансформації еколого-економічного розвитку

Анотація

Роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження еколого-економічного розвитку світового господарства і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування еколого-економічного типу світогосподарського розвитку. Проаналізовано особливості еколого-економічного розвитку розвинених країн; досліджено сучасні тенденції еколого-економічного розвитку країн, що розвиваються, та транзитивних країн; здійснено порівняльну оцінку рівня еколого-економічного розвитку розвинених країн, країн, що розвиваються та країн з транзитивними економіками. Розроблено алгоритм розрахунку рівня еколого-економічного розвитку за групами країн. Досліджено міжнародний досвід еколого- економічного розвитку та розроблено модель оцінки еколого-економічного розвитку країн. Наведена методика розрахунку рівня еколого-економічного розвитку може стати в нагоді під час вирішення питань аналізу сучасного стану розвитку країн, розгляду динаміки світового господарства та регіональних утворень, розвитку та побудови перспективних планів розвитку країн.

Біографія автора

V. M. Dubel, Донецький національний університет

к.е.н., старший викладач кафедри розвитку і розміщення продуктивних сил

Посилання

Аніщенко В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти / В.О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 133-144.

Балацкий О.Ф. Моделирование социально-эколого-экономической системы региона / О.Ф. Балацкий, Д.В. Белышев, В.И. Гурман; под ред. В.И. Гурмана и Е.В. Рюминой. – М.: Наука, 2001. – 175 с.

Зеркалов Д.В. Екологічна безпека та охорона довкілля: монографія / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2012. – 514 с.

Заблодская И.В. Обеспечение ресурсосберегающей деятельности на региональном уровне: монографія / И.В. Заблодская, Г.Н. Маслова, А.В. Медяник. – Луганск: Ноулидж, 2010. – 121 с.

Мировая статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldometers.info/ru/.

The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті