Технічний базис суспільства і його екологічна безпека.

Автор(и)

  • V. Voloshin ГВУЗ «Приазовский государственный технический університет»
  • L. Kapranova ГВУЗ «Приазовский государственный технический університет»

Ключові слова:

технічні системи, технічний базис, суспільство, знос, загроза, екологічна безпека, ефективність, галузь, криза

Анотація

У статті розглянуто стан всієї сукупності технічних систем, що обслуговують суспільство: інженерних комунікацій, основних засобів промислових підприємств, військового комплексу, ступінь їх зносу, рівень модернізації – що є не тільки свідченням науково-технічного прогресу, а і є своєрідним показником потенціалу суспільства, його розвиненості. Визначено, що технічні системи, що стоять на службі у людини, мають здатність до старіння - фізичного і морального, можуть відмовлятися виконувати свої функції і навіть представляти пряму або опосередковану загрозу здоров'ю та життю окремої людини. А в певних умовах - складати загрозу для суспільства в цілому. Визначено причини екологічних аварій і катастроф за галузями в Україні. Зроблено розрахунок відносної ефективності роботи технічних систем в різних галузях. Зроблено висновок, що в Україні зосереджена величезна кількість локальних технічних систем, які вже ні за яких умов не є придатними до експлуатації і підлягають руйнуванню унаслідок фізичного зносу, так як є вже реальними джерелами експлуатаційних та екологічних аварій і катастроф.

Біографії авторів

V. Voloshin, ГВУЗ «Приазовский государственный технический університет»

д. т. н., профессор, ректор, академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, академик Международной кадровой академии, действительный член Нью-йоркской академии наук, заслуженный деятель науки и техники Украины,

L. Kapranova, ГВУЗ «Приазовский государственный технический університет»

к.э.н., доцент, доцент кафедри экономической теории

Посилання

Альтшуллер Г.С., Рубин М.Н. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике. В кн.: Шанс на приключение. Петрозаводск, Изд. Карелия. - 1991. - С. 221-237.

Волошин В.С., Круглов С.С. Методика преаксидентной диагностики технических систем. Сб.: Техника защиты подводных кораблей. М.: КВАНТ, 1988. 44с.

Волошин В.С., Абуладзе Т.В. Аварийная диагностика локальных космических систем. (ДСП). Изд. МО СССР. 1986. 114 с.

Інвестиційна реформа //Державне агенство з інвестицій та управління національними проектами [Електроний ресурс ] Режим доступу: http://ukrproject.gov.ua/page/%D1%96nvestitsiina-reforma

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України. - К.: НІСД, 2013. - 48 с [Електроний ресурс ] Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1213/

Довкілля України 2011. Статистичний збірник. - К.: Державна служба статистики України. – 195 с.

Державна служба статистики України. [Електроний ресурс ] Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Капранова Л.Г. Трансферт технологий как фактор инновационного развития металлургических предприятий Украины // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. – Албена – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. – С. 145 – 148

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-08-10

Номер

Розділ

Статті